Aktsiaselts Infortar sõlmis lepingu tütarühingu osade müügiks


Aktsiaselts Infortar sõlmis lepingu tütarühingu osade müügiks

Täna, 14.06.2024, sõlmisid Aktsiaselts Infortar ja Apteegikaubanduse Hulgimüük OÜ osa müügilepingu, millega Aktsiaselts Infortar võõrandas 80% suuruse osaluse tütarühingus Farmatar OÜ Apteegikaubanduse Hulgimüük OÜ-le. Aktsiaseltsi Infortar jaoks on tehingu näol tegemist väljumisega ravimite ja apteegikaupade hulgimüügi ärisegmendist.

Tehingu järgselt kuulub 80% suurune osalus Farmatar OÜ-s Apteegikaubanduse Hulgimüük OÜ-le.

Tehing ei ole käsitletav igapäevase majandustegevuse raamidest väljuva või olulist tähtsust omava tehinguna ega tehinguna seotud isikuga NASDAQ Tallinna Börsi reglemendi osa "Nõuded Emitentidele" tähenduses ega avalda olulist mõju Aktsiaseltsi Infortar tegevusele. Aktsiaseltsi Infortar nõukogu ja juhatuse liikmed ei ole tehingust muul viisil isiklikult huvitatud.

Infortar tegutseb kuues riigis, ettevõtte peamised tegevusvaldkonnad on energeetika, laevandus ja kinnisvara. Infortar omab 46,8 protsendi suurust osalust AS-is Tallink Grupp, 100% osalust AS-is Eesti Gaas ning mitmekülgset ja kaasaegset, ca 113 000 m2 suurust kinnisvaraportfelli. Lisaks kolmele põhitegevusvaldkonnale tegutseb Infortar ka ehituse ja maavarade, põllumajanduse, trükkimise, taksonduse ja muudes valdkondades. Kokku kuulub Infortari kontserni 103 ettevõtet: 48 kontserni ettevõtet, 5 sidusettevõtet ja 50 sidusettevõtete tütarettevõtet. Arvestamata sidusettevõtteid annab Infortar tööd 1325 inimesele.

Lisainfo:

Kadri Laanvee
AS Infortar investorsuhete juht
Tel. 5156662
E-mail: kadri.laanvee@infortar.ee
www.infortar.ee/investorile