Riigikohus ei võtnud menetlusse Saaremaa Laevakompanii ja Väinamere Liinide kassatsioonikaebust Tallinna Sadama tütarettevõtete vastu


Riigikohtu tsiviilkolleegium otsustas jätta ASi Saaremaa Laevakompanii (pankrotis) pankrotihalduri (edaspidi „SLK“) ja Väinamere Liinid OÜ (edaspidi „Väinamere Liinid“) kassatsioonikaebuse menetlusse võtmata. Seega jõustus Harju Maakohus 31.03.2023 otsus jätta SLK ja Väinamere Liinide poolt 28.03.2019 esitatud hagiavaldus ASi Tallinna Sadam (edaspidi „Tallinna Sadam“) tütarettevõtete TS Laevad OÜ ja OÜ TS Shipping vastu rahuldamata.

09.02.2024 oli Tallinna Ringkonnakohus otsustanud jätta SLK ja Väinamere Liinid apellatsioonikaebuse rahuldamata ning Harju Maakohtu 31.03.2023 otsuse muutmata.

Hagiavalduses nõudsid SLK ja Väinamere Liinid väidetava ärisaladuse kasutamisega Saaremaa ja Hiiumaa liinidel sõitjate üleveoteenuse riigihankel osalemisel põhjustatud kahju hüvitamist kokku summas 23,8 mln eurot (sh SLK summas 15,8 mln eurot ja Väinamere Liinid summas 8 mln eurot).

Tallinna Sadama juhatus koos õigusnõustajaga on antud kohtuasjas vaidlust hinnanud perspektiivituks ning seetõttu ei ole kontsern võimaliku nõude katteks ka reservi moodustanud. Seetõttu ei oma hagi rahuldamata jätmine ja kohtuasja lõppemine mõju kontserni finantsnäitajatele.

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica avamere- ja jäämurdetöid Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine.

Lisainfo:

Angelika Annus
Investorsuhete juht
Tel. +372 56 49 6230
E-post: angelika.annus@ts.ee