Ekspress Grupi ettevõtted sõlmisid lepingu kollektiivse esindamise organisatsiooni asutamiseks


ASi Ekspress Grupp 100%line tütarettevõte Delfi Meedia AS ja 50%lise osalusega ühisettevõte AS Õhtuleht Kirjastus sõlmisid koos ASiga Postimees Grupp ja ASiga Äripäev asutamislepingu uudismeedia väljaandjate kollektiivse esindamise organisatsiooni Balti Uudismeedia Väljaandjate Ühing asutamiseks. Ühing hakkab edendama Eesti, Läti ja Leedu ajakirjandusväljaandjate huve ning kollektiivselt teostama neile kuuluvaid autoriõigusi ja autoriõigusega kaasnevaid õigusi.  

Ühing pakub uudismeedia väljaandjatele tuge läbirääkimistel infoühiskonna teenuse osutajatega, kes meediasisu kasutavad (näiteks Google, Microsoft ja Facebook). Õiguste kasutajatel tekib hea võimalus sõlmida kokkuleppeid meediasisu litsentseerimiseks kiiremalt ja hõlpsamini, sest iga uudismeedia väljaandjaga ei pea asuma eraldi läbirääkimistesse litsentsilepingu sõlmimiseks. Ühing hakkab meediaorganisatsioonide nimel pidama läbirääkimisi meediasisu kasutamise üle, vastavaid litsentsilepinguid sõlmima, tasu koguma ja seda uudismeedia väljaandjate vahel jaotama. Samuti kavatseb ühing võtta kasutusele tõhusaid meetmeid, et piirata meediaväljaannete sisu õigusvastast kasutamist.  

Ühingu tegevusega on oodatud liituma eelkõige kõik Eesti, Läti ja Leedu uudismeedia väljaandjad. Infot ühingu tegevuse kohta leiab aadressil www.balticpresspublishers.eu. 

Lisainfo
Mari-Liis Rüütsalu
AS Ekspress Grupp
juhatuse esimees
+372 512 2591
mariliis.ryytsalu@egrupp.ee

AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid ning pakub väliekraanide teenust Eestis ja Lätis. Ekspress Grupp alustas oma tegevust 1989. aastal ja annab tööd ligi 1100 inimesele.