Orklas nye toppleder-team
July 06, 2001 06:00 ET | Orkla ASA
- Dagens Orkla har et godt utgangspunkt for videre fremgang. Vi har sterke merker og markedsposisjoner. Samtidig har vi dyktige og kvalitetsbevisste medarbeidere, og en demonstrert evne til...
Viking Venture i rute
July 06, 2001 05:00 ET | Orkla ASA
Viking Venture har en investeringskapital på 180 millioner kroner, og Orkla har gått inn med 50 millioner kroner i selskapet. Gjensidige NOR, Sparebank1 Midt Norge, Nordlandsbanken, Fokus Bank og...
«Vi skal forbedre våre allerede sterke sider»
July 06, 2001 04:00 ET | Orkla ASA
Finn Jebsen gir i et tiltredelsesintervju med Orkla Bulletin sterkt uttrykk for at han etter et halvt års forberedelse nå gleder seg til å ta fatt på jobben som konsernsjef. Han har i denne periode...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Salg av Hydro Seafood GSP gjennomført
July 06, 2001 03:42 ET | Norsk Hydro
Prosessen med å selge den britiske virksomheten av Hydro Seafood, Hydro Seafood GSP Ltd. (GSP), er nå fullført. Kjøpere er Lerøy Seafood Group ASA og SalMar AS. Med dette er salget av Hydro Seafood...
Traction: Traction friat av Stockholmsbörsens disciplinnämnd
July 06, 2001 03:40 ET | AB Traction
I pressmeddelandet informerades om att Traction avsåg att påbörja förhandlingar med målsättningen att bli en dominerande ägare i Matteus.Traction offentliggjorde sina avsikter för att informera...
Gode råd gir lønnsomhet
July 06, 2001 03:00 ET | Orkla ASA
Tekst og foto: Sigrid Elsrud Coop obs! i Haugesund har økt salget av hygiene- og kosmetikkprodukter med over 40 prosent. Sterke veksttall rapporteres også fra Coop obs! i City Syd, Trondheim. I begge...
Lederskifte i Orklas ånd
July 06, 2001 02:00 ET | Orkla ASA
Orkla har et uttall av dyktige ledere og medarbeidere. Finn Jebsen har derfor kunnet sette sammen en hovedledelse med vekt på kontinuitet og fornyelse og som representerer en kombinasjon av...
Verdensvant med Teezer
July 06, 2001 01:00 ET | Orkla ASA
- Vi har hatt en god salgsutvikling for Teezer. Den nye, trendye serien ser ut til å bli populær, spesielt Barcelona-varianten. Begge tar seg godt ut i hyllene på utesteder, sier Grymyr....
ORK - Carlsberg Breweries A/S underskriver endelig aftale om køb af aktiemajoritet i Türk Tuborg, Tyrkiet
July 06, 2001 00:00 ET | Orkla ASA
Due diligence er afsluttet, og parterne har underskrevet en endelig aftale, som også er godkendt af de tyrkiske myndigheder, Competition Board og Foreign Investment Board. Ifølge tyrkisk lovgivning...
Undersøkelsesutvalgets rapporter: Orklaledelsen kommenterer.
July 05, 2001 22:00 ET | Orkla ASA
Formålet med undersøkelsesarbeidet var å fastslå om det i forbindelse med salg av en aksjepost på ca 20 millioner Orkla-aksjer var skjedd noen urettmessig verdioverføring fra selskapet til andre,...