Eolus Vind i final i Founders Awards

Hässleholm, SWEDEN


Eolus Vind i final i Founders Awards
- kan bli Årets Grundare 2009    

Utifrån Sveriges 2214 främsta företag tas Årets Grundare 2009 fram. Founders  
Awards är landets hårdaste tävling för entreprenörer som dels bygger på Founders
Index, en mätmetod för framgångsrikt entreprenörskap, och dels en jury som   
består av 600 av landets främsta entreprenörer. Eolus Vinds grundare är bland de
högst rankade av södra Sveriges 445 främsta företag. Idag torsdag avgörs vem som
vinner den andra deltävlingen i Founders Awards 2009.              

Founders Awards inkluderar alla grundare av bolag i Sverige med över 100 Mkr i 
nettoomsättning, minst 10 Mkr i årsresultat och minst 10 anställda. Founders  
Awards baserar sig i steg 1 på Founders Index, med tre delar: 1. Historisk   
prestation inklusive omsättning och lönsamhet. 2. Framtidspotential inklusive  
entreprenörens uthållighet, ambitionsnivå, styrelse, internationalisering 3.  
Samhällsnytta baserat på sysselsättning, skatt och samhällsengagemang. I steg 2 
går de företagsgrundare som vinner i regionfinalerna Öst, Syd, Väst och Norr  
vidare till Sverigefinal på EntreprenörsGalan den 24 september i Stockholms   
Stadshus. Vinnaren röstas fram av Founders Alliance 600 medlemmar, som också  
står bakom tävlingen.                              

Eolus Vind kommer bland de fyra främsta företagen i södra Sverige enligt    
Founders Index.                                 

- Att vinna det här skulle vara bra PR för oss och branschen, det vi gör är   
fortfarande ifrågasatt på vissa håll. Det skulle vara en viktig bekräftelse för 
oss och samtidigt bygga varumärket, säger vd Bengt Simmingsköld.        

De övriga tre grundare som är rankade högst i södra Sverige är:
- Martin Gren - Axis Communication               
- Per Henriksson, Marcus Ivarsson, Tomas Fiedler - Tactel - Jan
Rydh - Water Jet                        

Plats: Hilton City Malmö 
Tid: Torsdag 14 maj, 11.00

För mer information kontakta:                          
Niclas Carlsson, grundare Founders Alliance. Tel: 0733-10 78 07. Mejl:     
niclas.carlsson@foundersalliance.com                      

Fakta Founders Awards - Årets Grundare                     
Founders Awards är landets hårdaste tävling för entreprenörer. Den inkluderar  
alla bolag i Sverige med över 100 Mkr i nettoomsättning, 10 Mkr i årsresultat, 
och 10 anställda startade mellan 1958-2005, totalt 2214 bolag. Tävlingen är   
endast öppen för företagsgrundaren/-na som fortfarande är operativa inom    
företagen. Efter grundutsållningen har en omfattande sållning genomförts dels  
baserad på all tillgänglig fakta om företaget i informationsdatabaser och dels i
intervjuer med företagen. Founders Index är basen för graderingen. Founders   
Index består sammanfattningsvis av tre huvudindex som vägts samman och viktats 
enligt följande:                                
• 40 %: Historiskt Prestation. Bland annat:                   
 • Högst nettoomsättning per år sedan starten av bolaget            
 • Högst tillväxt nettoomsättning senaste 3 åren                
 • Högsta snittlönsamhet senaste tre åren                   
 • Högsta lönsamhetstillväxt senaste tre åren                 
• 40 %: Framtidspotential. Index baserat på tillgängliga siffror och svar av  
entreprenören om bland annat hur länge och hur stort entreprenören kan och vill 
bygga bolaget. Bland annat:                           
 • Omsättning multiplicerat med antal år kvar tills grundaren fyller 90 år   
• 20 %: Samhällsnytta. Index baserat på tillgängliga siffror och intervjusvar  
från entreprenören kring bland annat sysselsättning, skatt, och         
samhällsengagemang. Bland annat:                        
  • Flest antal anställda                           
 • Högst tillväxt nyanställda senaste 3 åren                  
 • Högsta inbetald skatt senaste tre åren                   

På delfinalen redogörs också bästa resultat i respektive delindex.

Södra Sverige                                  
Av de 2214 bolag i Sverige som deltar i Founders Awards ”Årets Grundare” kommer 
445 från södra Sverige uppdelat på länen:                    

Jönköping 119
Kalmar, 30  
Blekinge, 21 
Malmöhus, 275
Totalt: 445 

Founders Awards består av fyra utmärkelser. Årets Grundare, Årets Unga     
Entreprenör, Årets Portföljbyggare och Årets Förebild. Samtliga vinnare utses  
vid EntreprenörsGalan 24 september. Partner till Founders Awards är Grant    
Thornton.                                    

Om Founders Alliance                              
Founders Alliance är ett kunskapsföretag som arbetar med utveckling av     
entreprenörsdrivna tillväxtföretag. Företaget har idag cirka 600 medlemmar som 
startat och driver uppskattningsvis över 3 000 svenska tillväxtföretag.     
Målsättningen är att ge Sveriges entreprenörer nödvändiga verktyg, resurser och 
individer för att öka möjligheterna för dem att växa snabbare och mer effektivt.
Founders Alliance organiserar events, utbildningar och seminarier med tema   
företagsutveckling för medlemmar och partners. Läs mer på            
www.foundersalliance.com.                            

Om Eolus Vind                                  
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftanläggningar. Eolus
projekterar, etablerar och säljer nyckelfärdiga vindkraftsanläggningar. Sedan  
starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av ca 200 vindkraftverk av de 
ca 1 000 som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för    
närvarande 19 vindkraftverk med en installerad effekt på 18 MW och en beräknad 
årlig produktion på ca 41 GWh miljövänlig el.                  

Eolus har för närvarande drygt 30 anställda. Förutom från huvudkontoret i    
Hässleholm, bedrivs verksamheten från kontor i Vårgårda, Halmstad, Falun och  
Motala.                                     

Eolus Vind AB har ca 1 250 aktieägare. Styrelsen planerar för notering av aktien
på First North under innevarande räkenskapsår. Läs mer på www.eolusvind.com

Attachments

090514 pressmeddelande founders awards.pdf