Eolus tecknar ramavtal med Vestas om leverans av 70 vindkraftverk

Hässleholm, SWEDEN


Hässleholm den 16 april 2010


Eolus Vind AB har tecknat ett ramavtal med Vestas Northern Europe AB avseende
leverans av 70 vindkraftverk med en total effekt på 140 MW. Vestas skall
leverera vindkraftverken successivt under en treårsperiod med start hösten
2010. Ramavtalet ger även Eolus en option att förvärva ytterligare 20
vindkraftverk under perioden. I samband med undertecknandet av ramavtalet
gjordes avrop av de första sju verken med en total effekt på 14 MW. Ytterligare
verk kommer att avropas inom kort. 

Vindkraftverken är av modell Vestas V90 2,0 MW med navhöjder upp till 105 meter
och ska levereras till Eolus projekt i södra och mellersta Sverige. De första
projekten som avropats avser fyra verk till projektet Götala i Motala kommun
med 105 meters navhöjd och tre verk till projektet Ileberg på Orust med 95
meters navhöjd. Samtliga avropade verk levereras under hösten 2010. 

Bengt Simmingsköld, VD Eolus Vind AB kommenterar avtalet: ”Det är ett
långvarigt och förtroendefullt samarbete mellan Eolus och Vestas som har
utgjort grunden för vår största order hittills hos Vestas. Genom detta avtal
och avtal med andra leverantörer har vi nu säkrat leverans av en stor del av de
verk som behövs för att uppfylla vår målsättning att etablera 200 verk till och
med augusti 2012.” 

“- Vi är väldigt glada över att idag tillkännage tecknandet av detta ramavtal,
liksom ordern omfattande sju Vestas V90-2.0 MW vindkraftverk till projekten
Götala och Ileberg. Vi ser fram emot ett fortsatt fint samarbete med Eolus Vind
AB, säger Klaus Steen Mortensen, President Vestas Northern Europe.” Eolus Vind AB (publ)


Frågor angående detta pressmeddelande besvaras av VD Bengt Simmingsköld, tel:
0451 - 491 51, mobil: 0708 - 66 83 87 eller av vice VD Per Witalisson, tel:
0451 - 491 52, mobil 0702 - 65 16 15. 
Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftanläggningar.
Eolus projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftanläggningar som
uppfyller högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare,
investerare och aktieägare. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid
etableringen av drygt 230 vindkraftverk av de ca 1 400 som idag finns i
Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande 25 vindkraftverk med
en installerad effekt på 31 MW och en beräknad årlig produktion på ca 73 GWh
miljövänlig el. 

Nettoomsättningen för räkenskapsåret 2008/2009 uppgick till 731 Mkr med ett
resultat efter finansiella poster på 71 Mkr. Enligt prognosen för
räkenskapsåret 2009/2010 beräknas nettoomsättningen att uppgå till ca 1 400 Mkr
med ett resultat efter finansiella poster på ca 90 Mkr. Eolus arbetar med en
projektportfölj omfattande ca 1 200 landbaserade vindkraftverk med en effekt på
2-3 MW vardera. Av dessa beräknas ca 200 verk med en effekt på ca 400 MW kunna
etableras under innevarande och efterföljande två räkenskapsår. Marknadsvärdet
för ett nyckelfärdigt 2 MW vindkraftverk i bra vindläge uppgår i dagsläget till
ca 35 Mkr. 

Eolus har för närvarande 38 anställda. Förutom från huvudkontoret i Hässleholm,
bedrivs verksamheten från kontor i Vårgårda, Halmstad, Falun, Motala och
Sundsvall. 

Eolus Vind AB har ca 2 300 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX
First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Attachments

100416 pressmeddelande ramavtal med vestas - eolus vind ab.pdf