Eolus Vind AB och Rabbalshede Kraft AB har omförhandlat avtalet gällande vindpark Tolvmanstegen i Strömstads kommun

Hässleholm, SWEDEN


Hässleholm, 2011-02-22 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) --  

 

Eolus Vind AB och Rabbalshede Kraft AB har omförhandlat avtalet gällande vindpark Tolvmanstegen i Strömstads kommun. Det nya avtalet innebär att Rabbalshede Kraft säljer sin del av vindparken till Eolus Vind.

 

I vindpark Tolvmanstegen finns tillstånd att etablera totalt 24 vindkraftverk. I tidigare avtal mellan bolagen ägde Rabbalshede Kraft rätten att uppföra 50 procent av vindkraftverken och Eolus Vind resterande 50 procent. Det nya avtalet innebär att Rabbalshede Kraft säljer sin del till Eolus Vind som därmed kommer att driva vindparken i egen regi och ansvara för byggnationen.

”Entreprenadarbetena är nu påbörjade och slutförhandlingar med turbinleverantörer pågår. Vi räknar med att uppföra de första vindkraftverken under slutet av 2011”, säger Gustaf Ekberg, VD Eolus Vind.

  

För ytterligare information kontakta;

VD Gustaf Ekberg, tel 0451 – 491 51, mobil 0705 – 54 00 46, e-post gustaf.ekberg@eolusvind.com

vice VD Per Witalisson, tel 0451 – 491 52, mobil 0702 – 65 16 15, e-post per.witalisson@eolusvind.com

 

Informationen är sådan som Eolus Vind AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 februari 2011 kl 08.30.

 

 

Kort om Eolus

Eolus Vind är Sveriges ledande projektör av vindkraftanläggningar. Eolus projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftanläggningar som uppfyller högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare, investerare och aktieägare. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av cirka 280 vindkraftverk av de ca 1 700 som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande 28 vindkraftverk med en installerad effekt på 36 MW och en beräknad årlig produktion på ca 86 GWh miljövänlig el. 

Nettoomsättningen för räkenskapsåret 2009/2010 uppgick till 1 409 Mkr med ett resultat efter finansiella poster på 130 Mkr. Eolus arbetar med en projektportfölj omfattande ca 1 200 landbaserade vindkraftverk med en effekt på 2-3 MW vardera. Av dessa beräknas ca 150 verk med en effekt på ca 300 MW kunna etableras under innevarande och nästkommande räkenskapsår. 

Eolus Vind AB har ca 2 400 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

 


Attachments

110222 Pressmeddelande Tolvmanstegen - Eolus Vind AB.pdf