Förändring av antalet aktier och röster samt aktiekapital i Eolus Vind AB (publ)

Hässleholm, SWEDEN


Hässleholm, 2011-09-29 10:53 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  

Enligt beslut på extra bolagsstämma den 31 augusti 2011 har Eolus aktiekapital ökats med
2 264 000 kronor genom utgivande av 2 264 000 aktier av serie B. De nyemitterade aktierna har i enlighet med bolagsstämmans beslut använts som likvid vid förvärv av samtliga aktier i Svenska Vindbolaget AB. Ökningen av aktiekapitalet har registrerats hos Bolagsverket.

Efter registreringen uppgår aktiekapitalet i Eolus Vind AB till 24 907 000 kronor, fördelat på 24 907 000 aktier. Av totalt utgivna aktier utgör 1 285 625 A-aktier och 23 621 375 B-aktier. En aktie av serie A har 1 röst och en aktie av serie B har 0,1 röst. Det totala antalet röster i bolaget uppgår efter registreringen således till 3 647 762,5.

 

Eolus Vind AB (publ)

 

För ytterligare information kontakta;

Gustaf Ekberg, VD, telefon 0705 – 54 00 46

Per Witalisson, Vice VD, telefon 0702 – 65 16 15

 

 

Kort om Eolus
Eolus Vind är Sveriges ledande projektör av vindkraftanläggningar. Eolus projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftanläggningar som uppfyller högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare, investerare och aktieägare. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av fler än 300 vindkraftverk av de ca 1 800 som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande 33 vindkraftverk med en installerad effekt på 40 MW och en beräknad årlig produktion på ca 95 GWh miljövänlig el.

Eolus Vind AB har ca 3 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

 


Attachments