Eolus Vind AB har tecknat avtal med Siemens om leverans av 6 vindkraftverk till vindpark Åsen/ Kaptensberget utanför Gävle

Eolus har tecknat avtal om leverans av 6 vindkraftverk av modell Siemens 2,3 MW till vindpark Åsen/Kaptensberget utanför Gävle med leveransstart juni 2012.

Hässleholm, SWEDEN


Hässleholm, 2011-12-22 13:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

På Åsen/Kaptensberget utanför Gävle etablerar Eolus sin första vindkraftspark hittills med Siemens vindkraftverk. Vindkraftverken, av modell Siemens 2,3 MW, har 101 meters rotor och 100 meters navhöjd. Avtalet innefattar även ett femårigt serviceavtal. Leveransstart för vindkraftverken är planerad till juni 2012 och parken kommer att ha en total effekt på 13,8 MW med en beräknad årlig elproduktion på 45 GWh.

”Valet av Siemens är baserat på utvärdering av anbud från de största aktörerna på marknaden. Siemens förser oss nu för första gången med vindkraftverk och vi ser fram mot fler avtal där Siemens blir en partner som levererar vindkraftverk av hög kvalitet som är väl lämpade för svenska förhållanden” säger Gustaf Ekberg, VD Eolus Vind AB.

”Detta är den första vindparken med Eolus och det känns väldigt roligt att vi har fått förtroendet att leverera” säger Hans Carlsson, divisionschef för Wind Power på Siemens AB. ”Våra kunder vet att de får både hög kvalitet och tillförlitlighet och vi ser detta avtal som starten på ett långsiktigt samarbete med Eolus”.

Efter uppförandet av den havsbaserade vindkraftparken Lillgrund söder om Öresundsbron 2007 har Siemens etablerat sig som en leverantör av landbaserade vindkraftslösningar i Sverige. Fram till idag har Siemens installerat totalt mer än 250 MW vindkraft i Sverige.

 

För ytterligare information kontakta:

Gustaf Ekberg, VD, telefon 0705 – 54 00 46

 

Informationen är sådan som Eolus Vind AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 December 2011 kl 13.00.   

 

Kort om Eolus
Eolus Vind är Sveriges ledande projektör av vindkraftanläggningar. Eolus projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftsanläggningar som uppfyller högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare, investerare och aktieägare. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av omkring 330 av de cirka 2 000 som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande 36 vindkraftverk med en installerad effekt på 46 MW och en beräknad årlig produktion på ca 112 GWh miljövänlig el.
Eolus vind AB har cirka 3 100 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

 


Attachments