Gustaf Ekberg slutar som VD på Eolus Vind AB

Hässleholm, SWEDEN


Hässleholm, 2012-07-09 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

 

I samband med Eolus Vind AB:s kvartalsbokslut per den 9 juli har Gustaf Ekberg på egen begäran sagt upp sig från sin tjänst som VD för Eolus. Detta då Ekberg och styrelsen har olika uppfattning om bolagets framtida inriktning. Som tillförordnad VD inträder Per Witalisson.
 

Gustaf Ekberg slutar sin tjänst som VD i samband med dagens kvartalsrapport men kommer att stå till Eolus förfogande under sin uppsägningstid.

-Jag och styrelsen är mycket tacksamma för de insatser Gustaf Ekberg gjort för Eolus under sin tid som VD. Han har tagit ett stort ansvar för bolaget vilket jag värdesätter högt säger Hans-Göran Stennert, styrelseordförande för Eolus Vind AB.

Vice VD Per Witalisson inträder som tillförordnad VD och styrelsen räknar med att inom kort kunna utse en ny VD.

 

För ytterligare information kontakta:

Hans-Göran Stennert, styrelseordförande, genom kommunikationschef Johan Hammarqvist, 010-199 88 10
 


Kort om Eolus

Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftsanläggningar som uppfyller högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare, investerare och aktieägare. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av omkring 370 av de cirka
2 000 som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande 36 vindkraftverk med en installerad effekt på 46 MW och en beräknad årlig produktion på ca 112 GWh miljövänlig el.

Eolus vind AB har cirka 3 100 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser.


För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

 


Attachments