Eolus har passerat 400 etablerade vindkraftverk

Hässleholm, SWEDEN


Hässleholm, 2012-10-26 10:20 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Eolus Vind AB har passerat ännu en milstolpe. Med etableringen av åtta vindkraftverk i Hakarp i Ronneby kommun har Eolus nu medverkat vid etableringen av mer än 400 vindkraftverk sedan det första verket uppfördes på södra Öland 1991.

Med 400 uppförda verk och en total effekt om 580 MW befäster Eolus positionen som en av Sveriges ledande vindkraftsprojektörer. Enligt statistik från Svensk Vindenergi fanns det 2 110 vindkraftverk med en total effekt på 3 089 MW i drift vid halvårsskiftet 2012. Eolus etablerade sitt 300:e verk i juli 2011 och redan nu passeras alltså 400 etablerade verk. Bland de anläggningar som uppförts under det senaste året finns Eolus hittills största vindkraftspark, Tolvmanstegen i Strömstads kommun som består av 22 verk. Parken i Hakarp består av åtta Vestas V90 2,0 MW med 105 meters navhöjd, med en beräknad årsproduktion på drygt 40 GWh.

-Vi känner oss stolta över att nu passera 400 etablerade verk vilket är något av svenskt rekord. Det är ett styrkebevis av Eolus som dessutom visat vinst varje år sedan starten 1990. Med vår stora och högkvalitativa projektportfölj kommer vi att fortsätta att leverera attraktiva vindkraftsetableringar till marknaden säger Per Witalisson, VD på Eolus.

Genom åren har Eolus byggt upp en bred kundbas. Genom försäljning av nyckelfärdiga parker såväl som andelar i enskilda verk har Eolus bidragit till att tusentals privatpersoner och företag fått möjlighet att investera i vindkraft. Bland Eolus kunder finns markägare och närboende till etableringar, lokala företag, ekonomiska föreningar, vindkraftskooperativ, energibolag, fastighetsbolag, kommuner och institutionella investerare.

-Vår kundmix är definitivt en styrka som särskiljer oss från många andra aktörer i vindkraftsbranschen avslutar Per Witalisson.

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010-199 88 10

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftsanläggningar som uppfyller högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare, investerare och aktieägare. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av omkring 400 av de cirka
2 100 som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande 41 vindkraftverk med en installerad effekt på 56 MW och en beräknad årlig produktion på ca 136 GWh miljövänlig el.

Eolus vind AB har cirka 3 100 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser.


För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com


Attachments

121026 Pressmeddelande 400 verk etablerade.pdf