Eolus Vind säljer tre vindkraftverk till Wallenstam

Hässleholm, SWEDEN


Hässleholm, 2012-12-03 17:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --  

Eolus Vind AB säljer vindkraftsparken Järmunderöd i Munkedals kommun till Wallenstam AB. Samtidigt säljer Eolus det byggklara projektet Tommared i Laholms kommun och förvärvar två projekt under utveckling av Wallenstam. Netto uppgår försäljningslikviden till 87 Mkr.

Vindkraftsparken Järmunderöd i Munkedals kommun består av tre Vestas V90 2,0 MW verk med 105 meters navhöjd. Vindkraftsparken togs i drift i maj i år. Projektet Tommared i Laholms kommun är byggklart och omfattar alla nödvändiga tillstånd för att etablera upp till sju vindkraftverk.

-Försäljningen av Järmunderöd och Tommared visar på Eolus kompetens som projektutvecklare och på bredden i affärsmodellen, där värden ur projektportföljen kan realiseras både som nyckelfärdiga anläggningar och som byggklara projekt säger Per Witalisson, VD för Eolus Vind AB.

Affären innebär även att Eolus förvärvar två projekt från Wallenstam. Eolus köper samtliga aktier i Långmarken Vindkraft AB som utvecklar ett projekt med upp till åtta verk i Kristinehamns kommun. Projektet har beviljats miljötillstånd av Länsstyrelsen. Dessutom förvärvar Eolus 75 % av aktierna i Amnehärad Vindkraft AB som utvecklar ett projekt i Gullspångs kommun. Förvärven ger möjlighet till samordning med befintliga Eolusprojekt.

-Projektförvärven ger Eolus möjligheter att utnyttja skalfördelar vilket stärker totalekonomin vid etablering avslutar Per Witalisson.

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010-199 88 10

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftsanläggningar som uppfyller högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare, investerare och aktieägare. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av omkring 400 av de cirka
2 100 som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande 40 vindkraftverk med en installerad effekt på 55 MW och en beräknad årlig produktion på ca 135 GWh miljövänlig el.

Eolus vind AB har cirka 3 100 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser.


För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

 


Attachments

121203 Pressmeddelande Eolus säljer tre vindkraftverk till Wallenstam.pdf