Eolus Vind AB säljer två vindkraftparker om 24 MW till European Wind Investment A/S

Hässleholm, SWEDEN


Hässleholm, 2012-12-27 21:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

Eolus har ingått avtal om etablering och försäljning av två vindkraftparker om totalt 24 MW med det danska vindkraftbolaget European Wind Investment A/S (EWII).

Affären innebär att EWII förvärvar projekten Lerkaka i Borgholms kommun och Stensåsa i Vetlanda kommun och att Eolus kommer att ansvara för uppförandet av de nyckelfärdiga anläggningarna. I projekt Lerkaka kommer under våren 2013 fem Vestas V90 2,0 MW att etableras med en beräknad produktion om 24 GWh. I projekt Stensåsa kommer under hösten 2013 sju Vestas V90 2,0 MW att etableras med en beräknad produktion om 39 GWh.

-Affären är den största som Eolus genomfört med en enskild kund och vi är mycket stolta över det förtroende som EWII visar oss när de nu gör sin första investering på den svenska marknaden säger Per Witalisson.

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, 010-199 88 10

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftsanläggningar som uppfyller högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare, investerare och aktieägare. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av omkring 400 av de cirka
2 100 som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande 40 vindkraftverk med en installerad effekt på 55 MW och en beräknad årlig produktion på ca 135 GWh miljövänlig el.

Eolus vind AB har cirka 3 300 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser.


För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com


Attachments

121227 Pressmeddelande Eolus Vind AB säljer två vindkraftparker om 24 MW till European Wind Investment AS.pdf