Mark- och Miljödomstolen avger positivt yttrande om Blekinge Offshore

Hässleholm, SWEDEN


Hässleholm, 2013-02-07 15:38 CET (GLOBE NEWSWIRE) --  

Mark- och Miljödomstolen i Växjö har idag avgivit yttrande angående Blekinge Offshore AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken att uppföra och driva den havsbaserade vindkraftsanläggningen Blekinge Offshore i Hanöbukten.

Yttrandet från Mark- och Miljödomstolen innebär att ärendet överlämnas till regeringen för avgörande av tillåtligheten. Domstolen konstaterar att verksamheten med en effekt på upp till 2 500 MW är tillåten enligt miljöbalken. Fullt utbyggd beräknas vindkraftsparken kunna producera cirka 7-8 TWh el.

-Vår förhoppning är att regeringen ser de många fördelar som finns med en etablering av Blekinge Offshore och i likhet med Mark- och Miljödomstolen lämnar positivt besked i tillåtlighetsfrågan, säger Per Witalisson, VD på Eolus Vind AB.

En etablering av vindkraftsparken i Hanöbukten skulle ge stora samhällsekonomiska fördelar med nya jobb, investeringar och tillskott av ny elproduktion i elområde 4 där det råder stort underskott.

-Etableringen av Blekinge Offshores vindkraftspark är av inte bara av lokalt och regionalt intresse utan är en viktig del i möjligheterna att nå svenska och europeiska klimatmål säger Anders Nilsson, VD för Blekinge Offshore.

Blekinge Offshore AB ägs av Eolus Vind AB, Vingkraft AB och basindustrins vindkraftsbolag VindIn AB.

Yttrandet från Mark- och Miljödomstolen finns som bifogad fil.

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02
Anders Nilsson, VD Blekinge Offshore AB, telefon 0733-27 77 96
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010-199 88 10

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av omkring 400 av de cirka 2 200 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande 62 vindkraftverk med en installerad effekt på 99 MW och en beräknad årlig produktion på ca 251 GWh miljövänlig el.

Eolus Vind AB har cirka 3 100 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser.


För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

 


Attachments

130207 Pressmeddelande Blekinge Offshore Mark- och Miljödomstolen.pdf Yttrande Mark- och Miljödomstolen Blekinge Offshore.pdf