Eolus säljer ett vindkraftverk till Vindkraft i Örebro-Kumla AB

Hässleholm, SWEDEN


Hässleholm, 2013-06-17 14:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Eolus Vind AB säljer ett idrifttaget vindkraftverk till Vindkraft i Örebro-Kumla AB.

Vindkraftverket som Vindkraft i Örebro-Kumla AB förvärvar av Eolus är ett Vestas V90, 2,0 MW med navhöjd 105 meter beläget i Frotorp i Hallsbergs kommun.

-Vi ser Vindkraft i Örebro-Kumla AB som en mycket spännande aktör och är väldigt glada att få vara med och bidra till den portfölj av vindkraftverk bolaget ska bygga upp säger Per Witalisson, VD för Eolus Vind AB.

Det sålda verket ingår i en park om totalt tre verk som Eolus driftsatte i juni 2012. Övriga två verk i parken är sedan tidigare avyttrade.

-Förvärvet är helt i enlighet med bolagets strategi om att investera i ny förnybar energi i vår egen region. Investeringen visar på en god ekonomisk avkastning och ger en tydlig klimatvinst genom att säljaren Eolus Vind frigör kapital för nya projekt i regionen, säger Petter Arneback VD Vindkraft i Örebro-Kumla AB.

Om Vindkraft i Örebro-Kumla AB:
Vindkraft i Örebro-Kumla AB är ett nystartat vindkraftbolag som ägs gemensamt av Örebro kommun och Kumla kommun. Bolaget är öppet för andra intressenter både inom privat och inom offentlig sektor. Det övergripande syftet med bolaget är att bidra till att nå ägarnas höga mål på klimatområdet. Bolagets investeringsplan är att år 2020 äga vindkraftverk med en årlig produktion på 150 GWh, främst i vår egen region.

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD Eolus Vind AB, telefon 010-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef Eolus Vind AB, telefon 010-199 88 10
Petter Arneback, VD Vindkraft i Örebro-Kumla AB, telefon 0765-51 39 31

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av omkring 400 av de cirka 2 400 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande 62 vindkraftverk med en installerad effekt på 99 MW och en beräknad årlig produktion på ca 251 GWh miljövänlig el.

Eolus vind AB har cirka 3 100 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser.


För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com


Attachments

130617 Pressmeddelande Eolus säljer ett vindkraftverk till Vindkraft i Örebro-Kumla AB.pdf