Saab får serieproduktionsbeställning på Gripen E för Sverige


Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har, inom ramen för ett tidigare ingånget
avtal med Försvarets materielverk (FMV) om Gripen E, mottagit en
serieproduktionsbeställning på 16,4 miljarder kronor för verksamhet under 2013
-2026. Beställningen omfattar modifiering av 60 stycken Gripen C till Gripen E
till Sverige med leveransstart 2018.
– Beställningen från FMV är ett bevis på svenska riksdagens förtroende för
Gripen, dess utvecklingspotential och försvarsförmåga. Det bekräftar också att
programmet går enligt plan, säger Saabs vd Håkan Buskhe.

FMV har idag gjort en beställning på modifiering av 60 stycken Gripen C till
Gripen E för Sverige med leveransstart 2018. Detta är den tredje beställningen
inom avtalet med FMV om Gripen E, som offentliggjordes den 15 februari 2013.
Övriga beställningar inom avtalet är följande:

  · Utveckling av Gripen E för Sverige under perioden 2013-2023 - beställningar
mottogs den 15 februari samt den 22 mars 2013.
  · Uppdragsspecifik utrustning och stöd- och underhållssystem för Gripen E till
Sverige, samt;
  · Leverans av 22 nyproducerade Gripen E, med tillhörande utrustning, till
Schweiz om landet beslutar att anskaffa Gripen E. Under hösten 2013 röstade båda
de schweiziska kamrarna i parlamentet ja till upphandlingen av Gripen E och en
folkomröstning om upphandlingen förväntas under 2014.


Beställningarna bokas vid respektive beställning och resterande beställningar
inom avtalet förväntas under 2014.
– Vi fortsätter nu att bygga på framgångarna med Gripen. Gripen är unik i sin
förmåga att kombinera hög teknologi och prestanda med kostnadseffektivitet och
vi noterar ett stort intresse för Gripen på exportmarknaden. Det stora
förmågelyftet vi nu genomför kommer att fastslå Gripen E som framtidens flygplan
- både för Sverige och för andra länder. Även befintliga kunder som opererar
Gripen C/D versionen kommer att kunna ta del av utvecklingen vid framtida
uppgraderingar, säger Lennart Sindahl, vice vd Saab och chef för affärsområde
Aeronautics.
Gripen E har kraftigt utökad förmåga mot tidigare versioner med bland annat en
starkare motor, längre räckvidd, fler vapen, ny elektronisk radar och mer modern
flygelektronik. Idag utgör Gripen ryggraden i fem nationers luftförsvar:
Sverige, Sydafrika, Tjeckien, Ungern och Thailand. Till detta använder den
brittiska provflygskolan Empire Test Pilot School (ETPS) Gripen i sitt
utbildningsprogram för blivande provflygare.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och
lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har
verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och
förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/Twitter
www.saabgroup.com/YouTube

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 18 december kl. 16.30.

Attachments

12180625.pdf