Eolus förvärvar andel av Triventus

Hässleholm, SWEDEN


Hässleholm, 2014-07-02 14:51 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Idag avslutades ackordsförhandlingarna för vindkraftskoncernen Triventus som i oktober inledde företagskonstruktion. Eolus kommer under förutsättning av lagakraftvunnet ackord och godkännande av bolagsstämma att tillsammans med Sustainable Technology garantera en del av ackordslikviden för Triventus genom nyemission i Triventus.

Den ackordslikvid som garanteras av Eolus under förutsättning av lagakraftvunnet ackord och bolagsstämmas beslut om nyemission, uppgår till fem miljoner kronor. Eolus ägarandel i Triventus kommer därefter att uppgå till 49,8 procent.
-Eolus ser en potential i delar av Triventus projektportfölj och avser att med sin långa erfarenhet och kompetens delta aktivt i utveckling och realisering av Triventus portfölj av vindkraftprojekt i Sverige och Finland säger Per Witalisson, VD för Eolus.


För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10 199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10 199 88 10

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av över 430 av de cirka 2 700 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande en installerad effekt om 62 MW vindkraft med en beräknad årlig produktion på ca 152 GWh miljövänlig el.

Eolus vind AB har cirka 3 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser.


För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com


Attachments

140702 Pressmeddelande Eolus förvärvar andel av Triventus.pdf