Realia A/S overdrager kapitalandele i Tetris A/S, Tetris Holding ApS og Nordic Development Group Holding ApS til Stensdal Group A/S

DENMARK            Fondsbøsmeddelelse nr. 05 - 2014

     Indberettet til Nasdaq OMX Copenhagen den 30. september 2014.Realia A/S overdrager kapitalandele i Tetris A/S, Tetris Holding ApS og Nordic
Development Group Holding ApS til Stensdal Group A/S

Idet der henvises til det i Realia A/S gennemførte strategiskifte, har selskabet
d.d. indgået aftale om overdragelse af sine kapitalandele i Tetris A/S, Tetris
Holding ApS og Nordic Development Group Holding ApS til Stensdal Group A/S.
Overdragelserne har virkning fra 30. september 2014.

Overdragelserne sker på vilkår fastsat på baggrund af eksternt indhentede
værdiansættelser af selskaberne henholdsvis de selskaberne tilhørende aktiver og
indebærer samlet en overdragelsessum for kapitalandelene på ca. DKK 20,5 mill.
Pr. 31. marts 2014 udgjorde den bogførte værdi heraf DKK 25,4 mill., hvilket
indebærer et tab i forhold til den bogførte værdi på DKK 4,9 mill.

Realia A/S finansierer delvist overdragelsen, ved Stensdal Group A/S' udstedelse
af et gældsbrev, med markedskonform rentesats og med pant i de overdragne
kapitalandele.Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:Søren Stensdal, bestyrelsesformand

ss@realia.dk eller (+45) 2810 0121Stig Wadmann, CEO

sw@realia.dk eller (+45) 2374 1023
[HUG#1859644]