Villkoren för första delen av avtalet mellan Eolus och ewz uppfyllda

Hässleholm, SWEDEN


Hässleholm, 2015-01-20 15:15 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
 

Samtliga villkor avseendet den första delen av det avtal Eolus tecknat med ewz om försäljningen av 29 vindkraftverk har uppfyllts och köparen därmed tillträtt vindparkerna Ramsnäs, Alered och Mungseröd.

I samband med tillträdet har Eolus erhållit 56 MEUR av den totala preliminära köpeskillingen på 95 miljoner euro.

Den fjärde parken, Skalleberg, är under uppförande och köparen ewz kommer att tillträda parken så snart den är färdigställd, vilket den beräknas bli under första kalenderkvartalet 2015.

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010-199 88 10

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Eolus Vind AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 januari kl. 15.15.

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av nära 470 av de cirka 3 000 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande en installerad effekt om 88 MW vindkraft med en beräknad årlig produktion på ca 232 GWh miljövänlig el.

Eolus Vind AB har cirka 3 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North Premier med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser.


För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com


Attachments

150120 Pressmeddelande Villkoren för första delen av avtalet mellan Eolus och ewz uppfyllda.pdf