ATINE GROUP OY:N TURVATIIMI OYJ:N OSAKKEISTA TEKEMÄN OSTOTARJOUKSEN ALUSTAVA TULOS ALKUPERÄISELTÄ TARJOUSAJALTA

FINLAND


Atine Group Oy                                                Tiedote                                     26.3.2015

 

 

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARKOITETTU LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, AUSTRALIAAN, UUTEEN SEELANTIIN, ETELÄ-AFRIKKAAN, KIINAAN, HONGKONGIIN, SINGAPOREEN JAPANIIN TAI MUIHIN MAIHIN, JOISSA SEN JAKELU OLISI RAJOITETTU.

 

ATINE GROUP OY:N TURVATIIMI OYJ:N OSAKKEISTA TEKEMÄN OSTOTARJOUKSEN ALUSTAVA TULOS ALKUPERÄISELTÄ TARJOUSAJALTA

 

Turvatiimi Oyj:n (”Turvatiimi”) suurimman osakkeenomistajan Atine Group Oy:n (”Atine”) Turvatiimin osakkeista (”Osakkeet”) tekemän vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen (”Ostotarjous”) tarjousaika alkoi 4.3.2015 ja olisi päättynyt 25.3.2015 klo 16.00 (Suomen aikaa). Atine tiedotti 25.3.2015 jatkavansa tarjousaikaa 10.4.2015 klo 16.00 (Suomen aikaa) asti (”Jatkettu Tarjousaika”).

 

Atinen saaman alustavan tuloksen mukaan Ostotarjouksen hyväksyivät alkuperäisen tarjousajan aikana osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 5,0 prosenttia kaikista Turvatiimin Osakkeista ja Osakkeiden tuottamista äänistä. Näitä hyväksyntöjä vastaavien Osakkeiden myynti toteutetaan arviolta 30.3.2015. Jatketun Tarjousajan aikana 27.3.2015 klo 16.00 (Suomen aikaa) mennessä ja 2.4.2015 klo 16.00 (Suomen aikaa) mennessä pätevästi vastaanotettuja hyväksyntöjä vastaavien Osakkeiden myynti toteutetaan arviolta kutakin päivämäärää seuraavana pankkipäivänä. Viimeksi mainitun päivämäärän jälkeen pätevästi vastaanotettuja hyväksyntöjä vastaavien Osakkeiden myynti toteutetaan viimeistään neljäntenä (4.) Jatketun Tarjousajan päättymistä seuraavana pankkipäivänä.

 

Atine ilmoittaa Ostotarjouksen alustavan tuloksen Jatketulta Tarjousajalta arviolta 13.4.2015, ellei Jatkettua Tarjousaikaa jatketa Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti. Alkuperäisen tarjousajan päättymiseen 25.3.2015 klo 16.00 (Suomen aikaa) mennessä vastaanotetut Ostotarjouksen hyväksynnät mukaan lukien Atinen omistusosuus on noin 88,9 prosenttia kaikista Osakkeista ja Osakkeiden tuottamista äänistä. Atine pidättää itsellään oikeuden hankkia Osakkeita NASDAQ OMX Helsinki Oy:n kaupankäynnissä tai muutoin hintaan, joka ei ylitä Ostotarjouksessa tarjottavaa hintaa 0,13 euroa Osakkeelta. Tämän tiedotteen päivämääränä Turvatiimin Osakkeiden lukumäärä on 58.541.000.  Atinen tietojen mukaan Turvatiimi ei omista omia Osakkeitaan.

 

 

ATINE GROUP OY

 

 

Ben Wrede

Toimitusjohtaja

 

Lisätietoja antaa:

 

Atine Group Oy:

Toimitusjohtaja Ben Wrede

+358 405105940

ben.wrede@atine.fi

 

Rajoitukset

Ostotarjousta ei tehdä eikä Osakkeita osteta henkilöiltä tai henkilöiden puolesta suoraan tai välillisesti missään maassa tai lainkäyttöalueella, jossa sen tekeminen tai hyväksyminen on arvopaperimarkkinalakien tai muun lainsäädännön tai määräysten nojalla kiellettyä tai jossa sen tekeminen tai hyväksyminen vaatisi sellaiselle sääntelyviranomaiselle rekisteröintiä tai sellaisen viranomaisen hyväksyntää. Tarjouksentekijän tarjousasiakirjaa tai siihen liittyviä hyväksymislomakkeita ei tulla toimittamaan tai lähettämään edelleen tai välittämään mihinkään sellaiseen maahan tai sellaisesta maasta, jossa arvopaperimarkkinalaki tai muu lainsäädäntö tai sovellettavat määräykset sen kieltävät millään tavalla mukaan lukien, rajoituksetta, postitse, faksilähetyksellä, sähköpostitse, puhelimitse tai Internetin välityksellä.  Ostotarjousta ei nimenomaisesti tehdä Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Kiinassa, Hongkongissa, Singaporessa tai Japanissa.