Turvatiimi Oyj on vastaanottanut Atine Group Oy:ltä osakeyhtiölain mukaisen ilmoituksen lunastusoikeuden ja -velvollisuuden syntymisestä

FINLAND


Turvatiimi Oyj                         Pörssitiedote 13.4.2015 klo 17.05

 

Tätä tiedotetta ei ole tarkoitettu levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Uuteen Seelantiin, Etelä-Afrikkaan, Kiinaan, Hongkongiin, Singaporeen, Japaniin tai muihin maihin, joissa sen jakelu olisi rajoitettua.

Turvatiimi Oyj (Turvatiimi) on tänään vastaanottanut Atine Group Oy:ltä (Atine) osakeyhtiölain 18 luvun 2 §:n 1 momentin mukaisen ilmoituksen siitä, että tämä omistaa 13.4.2015 yhteensä 52.946.756 Turvatiimin osaketta. Koska Atinen omistus siten ylittää 9/10 Turvatiimin kaikista osakkeista ja äänistä, sillä on osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:n mukainen oikeus ja velvollisuus lunastaa muiden jäljellä olevien osakkeenomistajien omistamat osakkeet käyvästä hinnasta.

Atine on edelleen ilmoittanut pidättävänsä itsellään oikeuden hankkia Turvatiimin osakkeita NASDAQ OMX Helsingin pörssin kaupankäynnissä tai muutoin hintaan, joka ei ylitä Atinen 13.2.2015 julkistamassa ja4.3.2015 aloittamassa vapaaehtoisessa ostotarjouksessa tarjottua hintaa 0,13 euroa Turvatiimin osakkeelta. Atinen Turvatiimille antaman ilmoituksen mukaan, mikäli Turvatiimi tulee jakamaan osinkoa tai muulla tavalla varoja osakkeenomistajille Atinen ilmoituksen antamishetken ja vähemmistöosakkeiden lunastushetken välillä, edellä mainitusta hinnasta tullaan vähentämään se osakekohtainen määrä, jonka Turvatiimi on jakanut varoina osakkeenomistajille.

Turvatiimi Oyj 

Juha Murtopuro, toimitusjohtaja

 

Lisätietoja:

Juha Murtopuro, toimitusjohtaja, puh. 0207 363 200

juha.murtopuro@turvatiimi.fi

Turvatiimi-konserni on suomalainen valtakunnallinen turvallisuuspalveluiden ja turvatekniikan yritys. Toimintamme periaatteita ovat asiakaspalvelu, joustavuus, tuloksellisuus ja innovatiivisuus. Vuonna 2014 Turvatiimin liikevaihto oli 36,4 miljoonaa euroa ja työllistimme noin 900 henkilöä. Turvatiimi Oyj:n osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. www.turvatiimi.fi