DELISTING FROM NASDAQ HELSINKI: TURVATIIMI CORPORATION

FINLAND


EXCHANGE NOTICE,  3 SEPTEMBER  2015  SHARES

DELISTING FROM NASDAQ HELSINKI: TURVATIIMI CORPORATION

The ownership of all shares of Turvatiimi Corporation has been transferred to the redeemer, Atine Group Oy, in the redemption process.

The shares of Turvatiimi Corporation will be listed for the last time on Thursday, 3 September 2015.

Identifiers:

Trading code: TUT1V
ISIN code: FI0009901045
id: 24305
Last listing day: 3 September 2015
       

NASDAQ OMX Helsinki Oy, Issuer Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260


* * * * * * * * * * * * * *


TIEDOTE,  3.9.2015  OSAKKEET

OSAKKEEN POISTAMINEN NASDAQ HELSINGISTÄ: TURVATIIMI OYJ

Omistusoikeus kaikkiin Turvatiimi Oyj:n osakkeisiin on lunastusmenettelyssä siirtynyt lunastajalle, Atine Group Oy:lle.

Turvatiimi Oyj:n osakkeet ovat viimeisen kerran listalla torstaina 3.9.2015.

Perustiedot:

Kaupankäyntitunnus: TUT1V
ISIN koodi: FI0009901045
id: 24305
Viimeinen listauspäivä: 3.9.2015
                      

NASDAQ OMX Helsinki Oy, Issuer Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260