Marcus Landelin har tillträtt som ny vice VD i Eolus

Hässleholm, SWEDEN


Hässleholm, 2015-12-01 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

Marcus Landelin har idag tillträtt tjänsten som vice VD och operativ chef för Eolus Vind AB.

Marcus Landelin som är 37 år utsågs till vice VD av Eolus styrelse i augusti i år och tillträder tjänsten idag tisdagen den 1 december. Närmast kommer Landelin från E.ON där han bland annat varit chef för affärs- och projektutveckling av landbaserad vindkraft i norra Europa. Han har även arbetat med havsbaserad vindkraft hos E.ON.

Nuvarande vice VD Hans-Christian Schulze kommer att fokusera på uppdraget att undersöka möjligheterna för Eolus att starta upp och bedriva projektutvecklingsverksamhet i USA.

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02
Marcus Landelin, vice VD, telefon 0703-25 57 78
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010-199 88 10


Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Eolus Vind AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 december 2015 kl. 08.30.

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 477 av de cirka 3 100 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande en installerad effekt om 58 MW vindkraft med en beräknad årlig produktion på ca 144 GWh miljövänlig el.

Eolus Vind AB har cirka 4 100 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ Stockholm.


För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com


Attachments

151201 Pressmeddelande Marcus Landelin har tillträtt som ny vice VD.pdf