Eolus bygger ny vindpark som ska försörja Googles finska datacenter med förnybar el

Hässleholm, SWEDEN


Hässleholm, 2015-12-03 12:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

Eolus och Google offentliggör idag tecknandet av ett nytt elhandelsavtal (Power Purchase Agreement, PPA). Avtalet innebär att Google kommer att köpa all den förnybara el som produceras i den nya 76 MW vindparken Jenåsen i Sundsvalls kommun som är beräknad att tas i drift under våren 2018.

Under den tioåriga period som elhandelsavtalet gäller kommer Google att köpa all den el som produceras i vindparken tillsammans med alla ursprungsgarantier.

Det långfristiga elhandelsavtalet möjliggör för Eolus att påbörja byggnation av vindparken under 2016 och att Eolus kan erbjuda investerare en intressant investeringsmöjlighet.

-Googles målsättning om koldioxidneutralitet är berömvärd och vi är mycket glada att hjälpa Google, ett av världens ledande företag på området, att möta sina långsiktiga mål vad gäller förnybar energi och hållbarhet. Vi är också mycket ödmjuka, men stolta, över att Google ännu en gång tecknar ett elhandelsavtal med Eolus för att försörja sitt finska datacenter med förnybar el säger Per Witalisson, VD för Eolus.

-Det långsiktiga elhandelsavtalet är ett bra exempel på vår fortsatta målsättning att försörja våra datacenter med 100 procent förnybar kraft, säger Marc Oman, Energiansvarig Google i Europa. -Det är finansiellt klokt för Google att teckna sådana här kontrakt, inte bara för att det ger oss en långsiktig prissäkring utan också för att det ökar mängden förnybar elproduktion i näten och bidrar till att minska vårt koldioxidavtryck ytterligare.

-Eolus är en av de mest aktiva aktörerna när det gäller att bygga ny vindkraft i Sverige och vi är mycket väl förtrogna med området där Jenåsen kommer att byggas. Vi har mer än 325 MW ytterligare vindkraft under utveckling i området. Byggnationen av Jenåsen är nyckeln till att realisera andra stora projekt i området. Avtalet med Google betyder mycket, inte bara i sig självt utan också för att möjliggöra framtida utveckling av nya vindkraftsprojekt
säger Hans-Christian Schulze, försäljningschef på Eolus.

Detta är det andra avtalet mellan Eolus och Google avseende försäljning av vindkraftsel. Det första undertecknades i januari 2014 och rörde all elektricitet som produceras från 59 MW installerad effekt i fyra vindparker i södra Sverige som togs i drift under 2014 och 2015.


För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Hans-Christian Schulze, försäljningschef, telefon +46 (0)10-199 88 05
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10


Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Eolus Vind AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 december 2015 kl. 12.00.

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 477 av de cirka 3 100 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande en installerad effekt om 58 MW vindkraft med en beräknad årlig produktion på ca 144 GWh miljövänlig el.

Eolus Vind AB har cirka 4 100 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ Stockholm.


För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com


Attachments

151203 Pressmeddelande Eolus bygger ny vindpark som ska försörja Googles finska datacenter med förnybar el.pdf