Eolus köper åtta vindkraftverk från Vestas till projekt Långmarken

Hässleholm, SWEDEN


Hässleholm, 2016-01-28 08:15 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
 

Eolus har tecknat avtal med Vestas om leverans av åtta vindkraftverk av modell V126 3,3 MW för uppförande under hösten 2016.

De åtta vindkraftverken som har en sammanlagd effekt om 26,4 MW ska uppföras i vindpark Långmarken i Kristinehamns kommun. Avtalet med Vestas omfattar också ett femårigt fullserviceavtal. Eolus avsikt är att uppföra och sälja anläggningen nyckelfärdig. Två av verken kommer att avyttras till offentliga investerare, Landstinget i Kalmar län samt Malmö Stad, då Eolus lämnat vinnande anbud i offentliga upphandlingar.

-Vårt samarbete med Vestas är mycket gott och de har på ett bra sätt mött de krav vi ställt för etableringen av Långmarken. Projektet erbjuder attraktiva investeringsmöjligheter i förnybar elproduktion vilket bland annat de två vunna offentliga upphandlingarna med Landstinget i Kalmar län och Malmö Stad visar. Vår intention är att avyttra även de resterande sex verken säger Per Witalisson, VD för Eolus.

-Denna order är ett exempel på hur vi tillsammans med vår viktiga kund, Eolus, kan utveckla de rätta turbinlösningarna i en marknad som är stabil men med relativt låga elpriser. Det är återigen ett bevis för att investeringar i vindkraftslösningar från Vestas är mycket konkurrenskraftiga, även när el- och elcertifikatpriser är låga säger Klaus Steen Mortensen, VD för Vestas Northern Europe.


För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10


Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Eolus Vind AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 januari 2016 kl. 08.15.

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 484 av de cirka 3 100 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eolus äger för närvarande en installerad effekt om 42 MW vindkraft med en beräknad årlig produktion på cirka 98 GWh miljövänlig el. Totalt förvaltar Eolus driftorganisation cirka 300 MW åt kunder och för egen räkning.

Eolus Vind AB har cirka 4 100 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ Stockholm.


För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com


Attachments

160128 Pressmeddelande Eolus köper åtta vindkraftverk från Vestas till projekt Långmarken.pdf