AS “Latvijas balzams” valdes viedoklis par izsludināto brīvprātīgo akciju atpirkumu


Rīga, 2016-02-18 12:38 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- AS „Latvijas balzams” valde ir izvērtējusi akcionāra SIA „Amber Beverage Group” izteikto AS „Latvijas balzams” brīvprātīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu un secinājusi, ka tas atbilst normatīvo aktu prasībām.
 
Valde pozitīvi vērtē izteikto akciju atpirkuma piedāvājumu: "SIA “Amber Beverage Group” ietekmes palielināšanās paātrinās lēmumu pieņemšanu, ļaus AS “Latvijas balzams” efektīvāk koncentrēties uz savu pamatdarbības jomu – konkurētspējīgu produktu attīstību un ražošanu, kā arī sekmīgāk reaģēt uz tirgus izmaiņām. Šis akciju atpirkšanas piedāvājums neietekmēs uzņēmuma darbības stratēģijas, kā arī nākotnes plānu realizāciju. Akcionārs nav paredzējis mainīt esošo uzņēmuma darbības profilu un atrašanās vietu".
 
"Akcionāru izteiktais brīvprātīgais akciju atpirkšanas piedāvājums neietekmēs „Latvijas balzams” nodarbinātības politiku, uzņēmuma darbinieki saglabā darbavietas saskaņā ar noslēgtajiem darba līgumiem", pauž uzņēmuma valde.

Kā tika ziņots, 2016.gada 16.februārī ir izsludināts  AS “Latvijas balzams” akcionāra SIA “AMBER BEVERAGE GROUP” izteiktais brīvprātīgais AS “Latvijas balzams” akciju atpirkšanas piedāvājums, ievērojot Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2016. gada 10.februāra lēmumu. Izsludinātā atpirkšanas cena ir EUR 9,00 par vienu akciju.

Piedāvājuma termiņš ir 30 kalendārās dienas - no 2016.gada 16.februāra līdz 2016.gada 16.martam, ieskaitot. Piedāvājums ir spēkā, ja atpirkumam tiek piedāvāti vismaz trīs procenti akciju.  

Kārtība, kādā akcionāri var pieņemt piedāvājumu un informācija par norēķinu kārtību ir publiskota arī Nasdaq Baltic mājas lapā: http://www.nasdaqbaltic.com, oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājas lapā www.oricgs.lv, kā arī atrodama uzņēmuma mājas lapā www.lb.lv sadaļā “Investoriem" .


 

         Dana Hasana
         AS “Latvijas balzams” komunikācijas vadītāja
         Tel.: +371 67011711
         Mob.:+371 26355895
         dana.hasana@lb.lv
         www.lb.lv