Eolus tecknar avtal med Vestas om leverans av 23 vindkraftverk till vindpark Jenåsen

Hässleholm, SWEDEN


Hässleholm, 2016-10-24 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
 

Eolus har tecknat avtal med Vestas om leverans av 23 vindkraftverk av modell V126 för uppförande i vindpark Jenåsen i Sundsvalls kommun.

De 23 vindkraftverken med en totalhöjd om 190 meter har en effekt om 3,45 MW per turbin motsvarande cirka 79 MW för hela vindparken. Avtalet med Vestas omfattar även ett femårigt fullserviceavtal.

All el som kommer att produceras i vindparken som driftsätts under våren 2018 omfattas av det elhandelsavtal (PPA) som Eolus tecknade med Google i december 2015. Eolus avsikt är att uppföra och sälja anläggningen nyckelfärdig. Försäljningsprocessen har inletts.

Vindpark Jenåsen blir det första av Eolus projekt som byggs i det aktuella området. Genom det avtal om elnätsanslutning som Eolus tecknat med E.ON Elnät installeras även ytterligare överföringskapacitet vilket möjliggör utbyggnad av andra vindkraftsprojekt. För Eolus del handlar det bland annat om de fullt tillståndsgivna projekten Kråktorpet och Nylandsbergen totalt omfattande drygt 200 MW.

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2016 kl. 08.30 CET.
 

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av nästan 500 av de cirka 3 300 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eolus äger för närvarande en installerad effekt om 38 MW vindkraft med en beräknad årlig produktion på cirka 89 GWh miljövänlig el. Totalt förvaltar Eolus driftorganisation cirka 300 MW åt kunder och för egen räkning.

Eolus Vind AB har cirka 5 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Small Cap.


För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com
 


Attachments

161024 Pressmeddelande Eolus tecknar avtal med Vestas om leverans av 23 vindkraftverk till vindpark Jenåsen.pdf