Eolus säljer vindpark Hästhalla

Hässleholm, SWEDEN


Hässleholm, 2016-12-07 13:45 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
 

Eolus har idag tecknat avtal om att sälja den idrifttagna vindparken Hästhalla till en fond inom Allianz Global Investors (AllianzGI) för en köpesumma om 6,5 MEUR.

Vindpark Hästhalla består av fyra Enercon vindkraftverk som togs i drift under 2012. Eolus kommer att sköta drift och förvaltning av anläggningen åt AllianzGI.

-Vi är stolta över att göra vår första affär med AllianzGI, som är en viktig aktör avseende investeringar inom förnybar energi. Vi är även glada för förtroendet att fortsatt få ansvara för drift och förvaltning av anläggningen, säger Eolus VD Per Witalisson.

Genomförandet av transaktionen, som omfattar alla aktier i bolaget som äger vindparken, är beroende av att ett antal villkor uppfylls före tillträde, vilket beräknas ske senast den 31 januari 2017.


För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande den 7 december 2016 kl. 13.45 CET.


Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av nästan 500 av de cirka 3 300 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eolus äger för närvarande en installerad effekt om 38 MW vindkraft med en beräknad årlig produktion på cirka 89 GWh miljövänlig el. Totalt förvaltar Eolus driftorganisation cirka 300 MW åt kunder och för egen räkning.

Eolus Vind AB har cirka 5 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Small Cap.


För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com


Attachments

161207 Pressmeddelande Eolus säljer vindpark Hästhalla.pdf