Vindpark Hästhalla har överlämnats till kund

Hässleholm, SWEDEN


Hässleholm, 2016-12-13 14:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
 

Samtliga villkor för fullföljandet av det avtal Eolus träffat med AllianzGI avseende överlåtelse av vindpark Hästhalla är nu uppfyllda.

Den 7 december 2016 tecknade Eolus avtal med AllianzGI om försäljning av vindpark Hästhalla. Avtal tecknades även innebärande att Eolus levererar tekniska och administrativa tjänster för vindparken. Samtliga villkor för fullföljandet av transaktionen som rör alla aktier i bolaget som äger vindparken är nu uppfyllda och betalning samt tillträde har ägt rum.


För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10


Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande den 13 december 2016 kl. 14.00 CET.

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av nästan 500 av de cirka 3 300 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eolus äger för närvarande en installerad effekt om 38 MW vindkraft med en beräknad årlig produktion på cirka 89 GWh miljövänlig el. Totalt förvaltar Eolus driftorganisation cirka 300 MW åt kunder och för egen räkning.

Eolus Vind AB har cirka 5 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Small Cap.


För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

 


Attachments

161213 Pressmeddelande Vindpark Hästhalla överlämnad till kund.pdf