PledPharma utser Nicklas Westerholm till ny vd

PledPharma meddelar idag att Nicklas Westerholm rekryterats som ny verkställande direktör, med tillträde den 16 juni 2017.


Stockholm, 2017-04-06 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  

Bakgrunden till rekryteringen är att styrelsen önskar tillföra företagsledningen ytterligare resurser och kompetens inför den fortsatta kliniska utvecklingen och kommersialiseringen av läkemedelskandidaterna PledOx® och Aladote®.

Nicklas Westerholm, f. 1976, har arbetat inom AstraZeneca-koncernen sedan 1995 i ett flertal globala roller inom olika affärsområden, senast som Vice President Project & Portfolio Management, Cardiovascular and Metabolic Diseases, Global Medicines Development Unit. Dessförinnan har Nicklas bland annat innehaft positioner såsom Executive Officer & Vice President Japan Operations, Director Investor Relations, Head of Global API Supply och Head of Development Manufacture. Han har studerat analytisk och organisk kemi vid Stockholms universitet och kemiteknik vid KTH, samt bedrivit studier vid University of Warwick, INSEAD och Harvard Business School. 

”Vi är glada över att kunna välkomna Nicklas Westerholm som ny verkställande direktör. Hans gedigna erfarenhet och ledaregenskaper kommer vara betydelsefulla för att stärka organisationen och driva den fortsatta kliniska utvecklingen och kommersialiseringen av läkemedelskandidaterna PledOx® och Aladote®”, säger Håkan Åström, styrelseordförande i PledPharma.

Jag är både ödmjuk och entusiastisk inför utnämningen till vd i PledPharma, och ser fram emot att leda och utveckla bolaget för att göra PledOx® och Aladote® tillgängligt för de patienter som riskerar att drabbas av svåra följdverkningar av cellgiftsbehandling respektive överdosering av paracetamol. Cellgiftsorsakande nervskador är liksom paracetamol-orsakad leversvikt allvarliga tillstånd där effektiv behandling saknas. Marknadspotentialen för PledPharmas läkemedelskandidater är betydande, och därmed även möjligheterna att skapa värden för bolagets aktieägare”, säger Nicklas Westerholm, tillträdande verkställande direktör.   

Bolagets nuvarande vd, Jacques Näsström, kvarstår i sin roll till dess att Nicklas Westerholm tillträder, varefter han fortsätter i en ledande position inom bolagets forsknings- och utvecklingsverksamhet. Denna nya roll kommer definieras närmare tillsammans med tillträdande vd.

För ytterligare information kontakta:

Håkan Åström, Styrelseordförande

Tel. 070-374 72 13

Jacques Näsström, Verkställande direktör

Tel. 073-713 09 79

jacques.nasstrom@pledpharma.se

Nicklas Westerholm, Tillträdande verkställande direktör

Tel. 073 -354 20 62

 

PledPharma i korthet

PledPharma utvecklar nya läkemedel som syftar till att skydda kroppen mot oxidativ stress – ett potentiellt handikappande och ibland livshotande tillstånd som kan orsakas av bland annat cellgiftsbehandling och paracetamolförgiftning. Bolagets längst framskridna projekt PledOx® utvecklas för att minska nervskador i samband med cellgiftsbehandling. En fas II studie har genomförts och utgör nu grunden för den fortsatta utvecklingen. Aladote® utvecklas för att minska risken för akut leversvikt i samband med paracetamolförgiftning. PledPharma (STO:PLED) är listat på Nasdaq First North. Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Adviser (tfn 08-463 80 00). För mer information, se www.pledpharma.se

 

Denna informationen är sådan information som PledPharma är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lagen om värdepappersmarknaden.  Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 april 2017, kl 08:00


Attachments

PledPharma PM vd april 2017 SVE Final.pdf