Xbrane Biopharma rekryterar CFO och IR ansvarig


Pressmeddelande
2017-05-04

Xbrane Biopharma har rekryterat Susanna Helgesen som CFO och IR ansvarig på Xbrane. Susanna har tidigare varit CFO på Dome Energy AB och aktieanalytiker på Remium. Susanna tillträder tjänsten den 8 maj 2017 och kommer att vara en del av Xbranes ledningsgrupp.

Om Xbrane
Xbrane Biopharma är ett bioteknikbolag i kommersiell fas som utvecklar och tillverkar biosimilarer och långtidsverkande injektionsläkemedel. Xbrane har världsledande kompetens inom utveckling av långtidsverkande injektionsläkemedel och en patenterad proteinproduktionsplattform för utveckling av biosimilarer. Xbranes huvudkontor ligger i Stockholm och företaget har forskning- och utvecklingsanläggningar i Sverige och Italien. Xbrane är noterat på Nasdaq First North sedan den 3 februari 2016 under kortnamnet XBRANE och Avanza Bank AB är Xbranes certified advisor. För mer information besök gärna www.xbrane.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Åmark, VD, Xbrane Biopharma AB
M: +46 (0) 763-093 777
E: martin.amark@xbrane.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Xbrane Biopharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2017 kl. 8:00.


Attachments

Pressmeddelande - Xbrane Biopharma rekryterar CFO och IR ansvarig