Ellen AB avhöll den 22 maj sin årsstämma


Danderyd, 2017-05-23 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Ellen AB (publ) avhöll den 22 maj sin årsstämma

I sitt anförande vid årsstämman redogjorde verkställande direktören Carina Persson för verksamhetsåret 2016 och framtidsutsikterna för bolaget. Presentationen finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.ellenab.com.

Stämman beslutade att fastställa bolagets resultat- och balansräkning för 2016. Årsstämman beslutade vidare att godkänna styrelsens förslag om disposition av bolagets resultat. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Årsstämman beslutade att godkänna valberedningens förslag om styrelse- och revisionsarvoden. Till styrelseledamöter omvaldes Mikael Lövgren, Anders Boquist, Ingrid Atteryd Heiman, Jan Kockum och Catharina Vackholt.

Till bolagets revisor valdes Mazars SET revisionsbyrå i Stockholm.

Årsstämman utsåg Sven Mattsson (nyval) till ordförande i valberedningen och Ingrid Atteryd Heiman (omval) till ledamot i valberedningen.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen.

Årsstämman fastställde styrelsens beslut om nyemission av aktier.

Vid styrelsens konstituerande möte valdes Ingrid Atteryd Heiman till styrelseordförande.

Ellen AB är listat på First North med kortnamn ELN. Erik Penser Bankaktiebolag agerar som bolagets Certified Adviser.

 

För ytterligare information:

Ingrid Atteryd Heiman, Styrelseordförande på telefon 070-512 25 05 eller via epost ia@ellenab.com

Denna information är sådan information som Ellen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2017 kl. 08.00 CET.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Om Ellen

Bioteknikföretaget Ellen erbjuder patenterade produkter med probiotika för att förbättra kvinnors vaginala hälsa. I stort sett alla kvinnor upplever bakteriell obalans någon eller flera gånger i livet. Bakteriell obalans orsakas av en försvagad mjölksyrabakterieflora. Tampongen ellen® innehåller Lacto Naturel ® (LN®), som består av humana mjölksyrabakterier. Dessa utgör en naturlig del av friska kvinnors underlivsflora. År 2002 lanserade Ellen i Norden som första företag i världen tamponger med mjölksyrabakterier. Nu pågår en internationell expansion och utveckling av nya produkter baserade på samma teknologi. Ellen är noterat på First North (Ticker: ELN). För ytterligare information: www.ellenab.com


Attachments

170522 Pressrelease Årsstämma.pdf