Oasmia Pharmaceutical förtydligar angående studie OAS-12DOC-BIO


Uppsala, 2017-05-29 08:45 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Med anledning av rapportering i EU Clinical trials register* avseende studien OAS-12DOC-BIO, förtydligar härmed Oasmia Pharmaceutical (NASDAQ: OASM) att arbetet hos en av de deltagande klinikerna i studien har avslutats. Detta påverkar inte den pågående studien som förlöper som planerat.

 

*Länk : https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2012-005161-12/LV

 

Information till redaktionen:

Om Oasmia Pharmaceutical AB

(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm, Frankfurt Stock Exchange och NASDAQ Capital Markets.

         För mer information:
         Julian Aleksov, Styrelseordförande
         Tel: +46 18 50 54 40
         E-mail: julian.aleksov@oasmia.com


Attachments

PR Förtydligande Sv 170529.pdf