PledPharma rekryterar ny Chief Medical Officer


Stockholm, 2017-08-17 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
PledPharma meddelar idag att dr Stefan Carlsson rekryterats till en nyinrättad position som Chief Medical Officer & Vice President Clinical Development. Rollen innebär ett övergripande ansvar för den fortsatta kliniska utvecklingen av bolagets läkemedelskandidater PledOx® och Aladote®.

Stefan Carlsson kommer till PledPharma i en tid där bolaget gör sig redo för start av de återstående kliniska studierna med sin längst framskridna läkemedelskandidat PledOx® – ett potentiellt nytt läkemedel för att förebygga cellgiftsorsakade nervskador. Parallellt med detta pågår en proof of principle-studie med Aladote® för att förebygga uppkomsten av leverskador i samband med paracetamolförgiftning.

”Stefan Carlsson har en gedigen vetenskaplig bakgrund och över tjugo års erfarenhet från seniora positioner i den globala läkemedelsindustrin, där han bland annat ansvarat för planeringen och utförandet av flera fas III-program och bidragit till att ta  produkter till marknaden. Detta har resulterat i en unik förmåga att utforma och genomföra kliniska prövningsprogram på ett sätt som uppfyller de globala företagens krav och samtidigt maximerar det kommersiella värdet i läkemedelsprojekt, både i tidiga och sena utvecklingsskeden”, säger PledPharmas vd, Nicklas Westerholm.

Stefan Carlsson (f.1960) har en läkarexamen från Göteborgs universitet, där han även doktorerat i fysiologi. Han har lång erfarenhet från ledande positioner inom preklinisk och klinisk läkemedelsutveckling, och har publicerat ett trettiotal vetenskapliga artiklar inom framför allt områdena farmakologi och fysiologi. Stefan kommer närmast från AstraZeneca, där han senast innehaft positionen som globalt klinskt ansvarig för ett flertal produkter på marknaden och produkter under utveckling, bland annat  för Crestor® och Epanova®. Han påbörjar sin anställning hos PledPharma den 1 november 2017.

 

För ytterligare information kontakta:

 

Nicklas Westerholm, Verkställande direktör

Tel. 073 354 20 62

nicklas.westerholm@pledpharma.se


Michaela Gertz, Finansdirektör

Tel. 070 926 17 75

Michaela.gertz@pledpharma.se

   

PledPharma i korthet

PledPharma utvecklar nya läkemedel som syftar till att skydda kroppen mot oxidativ stress – ett potentiellt handikappande och ibland livshotande tillstånd som kan orsakas av bland annat cellgiftsbehandling och paracetamolförgiftning. Bolagets längst framskridna projekt PledOx® utvecklas för att minska nervskador i samband med cellgiftsbehandling. En fas II studie har genomförts och utgör nu grunden för den fortsatta utvecklingen. Aladote® utvecklas för att minska risken för akut leversvikt i samband med paracetamolförgiftning. PledPharma (STO:PLED) är listat på Nasdaq First North. Erik Penser Bank är Certified Adviser (tfn 08-463 80 00). För mer information, se www.pledpharma.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Attachments

PledPharma PR Stefan Carlsson CMO 170817 Final.pdf