Immunicum AB (publ) slutför sin strategiska analys och uppdaterar den kliniska utvecklingsplanen för ilixadencel


Pressmeddelande

17 augusti 2017

Immunicum slutför sin strategiska analys och uppdaterar den kliniska utvecklingsplanen för ilixadencel

Immunicum AB (publ), First North Premier: (IMMU.ST), ett bioteknikbolag som utvecklar nya immunaktiverande cancerbehandlingar mot ett antal solida tumörer meddelar idag att den interna strategiska översynen av utvecklingsplanen för ilixadencel är slutförd. Ilixadencel, tidigare benämnd INTUVAX, är en lagringsbar allogen cell-baserad immunaktiverare, som för närvarande utvärderas i en fas II-studie vid metastaserande njurcancer (MERECA-studien) och i två fas I/II-studier vid levercancer och gastrointestinal stromacellstumör (GIST). Den strategiska översynen initierades i början av 2017 för att utvärdera det nuvarande terapeutiska landskapet och säkerställa att Immuniciums kliniska satsningar görs inom områden där ilixadencels fulla potential kan tillvaratas. Bolaget utvärderar nu olika alternativ för att finansiera den uppdaterade utvecklingsplanen.

"En viktig del i en effektiv läkemedelsutveckling är kunskapen om hur det terapeutiska landskapet förändras och anpassar sig för att införliva nya och innovativa behandlingar i dagens behandlingsregimer," säger Carlos de Sousa, VD för Immunicum, "Vi har en unik möjlighet med ilixadencel tack vare dess användbarhet som en cellbaserad terapi vid behandling av ett flertal olika cancertyper. Planen är utvecklad för att maximera denna potential, utöka våra strategiska möjligheter och öka värdet på programmet. Ilixadencel har designats för att kunna utgöra en säker och effektiv grundstomme som kan införlivas med nuvarande standardbehandlingar såväl som i nya kombinationsbehandlingar."

Den strategiska översynen gjordes av Immunicums ledningsgrupp tillsammans med styrelsen med syfte att definiera nästa fas av ilixadencels kliniska utvecklingsprogram. Sammantaget syftar planen till att öka antalet värdehöjande milstolpar genom att utvidga antalet indikationer och bredda de regulatoriska möjligheterna för ilixadencel. De nuvarande studierna inom primär levercancer, metastaserad njurcellscancer och GIST kommer att fortsätta och baserat på kunskapen om  ilixadencels säkerhetsprofil är avsikten att initiera ytterligare kliniska studier som 1) kombinerar ilixadencel med andra immun-onkologiska läkemedel, såsom "checkpoint"-hämmare, 2) undersöker indikationer där det finns stora medicinska behov som kan möjliggöra ett accelererat godkännande  och 3) fortsätter befästa ilixadencels potential i de indikationer som Immunicum studerar idag. Vidare kommer Immunicum att inleda de kommersiella utvecklingsaktiviteterna inom CMC (Chemistry, Manufacturing and Controls) området som krävs för att påbörja en pivotal bekräftande klinisk studie med ilixadencel om MERECA-studieresultaten är positiva.

Mer information om nästa fas i Immunicums kliniska utvecklingsplan och dess finansiering kommer att lämnas i Immunicums rapport för andra kvartalet samt i kommande meddelanden de närmaste veckorna.

Om ilixadencel
Ilixadencel, cellterapi läkemedel (tidigare benämnd INTUVAX) är en lagringsbar anti-cancerimmunaktiverare som utvecklats för behandling av solida tumörer. Dess aktiva beståndsdel, pro-inflammatoriska allogena dendritiska celler, är framtagen från friska blodgivare. Intratumoral injektion av dessa celler förväntas leda till en inflammatorisk reaktion som i sin tur leder till tumörspecifik aktivering av patientens cytotoxiska T-lymfocyter.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Carlos de Sousa, VD, Immunicum
Telefon: +46 (0) 31 41 50 52
E-post: info@immunicum.com

INVESTERAR RELATIONER, SVERIGE

Helena Stångberg
Hallvarsson & Halvarsson
Telefon: + 46 709 71 12 53
E-post: helena.stangberg@halvarsson.se

MEDIAKONTAKT

MacDougall Biomedical Communications
Gretchen Schweitzer or Stephanie May
Telefon: +49 89 2424 3494 or +49 175 5711562
E-post: gschweitzer@macbiocom.com or smay@macbiocom.com

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB
Telefon: +46 (0) 8 545 013 31
www.redeye.se

 

 

OM IMMUNICUM AB (PUBL)

Immunicum etablerar ett unikt angreppssätt inom immunonkologi genom utveckling av lagringsbara allogena cellbaserade terapier. Vårt mål är att förbättra överlevnad och livskvaliteten genom att aktivera och förstärka patientens eget immunförsvar för att bekämpa cancern. Företagets ledande produkt, ilixadencel, bestående av pro-inflammatoriska allogena dendritiska celler, har potentialen att bli en grundstomme i modern kombinationsbehandling av ett flertal olika solida tumörformer. Immunicum är grundat och baserat i Sverige och handlas offentligt på Nasdaq First North Premier. www.immunicum.com