Saniona AB: Saniona publicerar sin delårsrapport för det andra kvartalet 2017


PRESSMEDDELANDE

23 augusti 2017

Finansiella nyckeltal

Jan - juni 2017 (jan - juni 2016)

·         Nettoomsättningen uppgick till SEK 11,9 M (18,9 M)
·         EBIT uppgick till SEK -25,4 M (-14,6 M)
·         Resultatet per aktie uppgick till SEK -1,00 (-0,61)
·         Resultat per aktie efter utspädning SEK -1,00 (-0,61)

April - juni 2017 (april - juni 2016)

·         Nettoomsättningen uppgick till SEK 4,3 M (3,0 M)
·         EBIT uppgick till SEK -17,9 M (-13,5 M)
·         Resultatet per aktie uppgick till SEK -0,69 (-0,49)
·         Resultat per aktie efter utspädning SEK -0,69 (-0,49)

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2017                       

·         Saniona initierar en Fas 2a-studie med Tesomet för Prader-Willis syndrom.
·         Saniona partner Medix får myndighetsgodkännande att initiera en Fas 3-studie med tesofensine för fetma.
·         Saniona får forskningsmilstolpesbetalning från Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research.
·         Saniona medverkar i bolagsbildningen av Scandion Oncology och knoppar av kliniskt program och relaterad jonkanalsplattform.
·         Saniona genomför riktad nyemission om SEK 35 M.
·         Saniona noteras på Nasdaq Stockholm Small Cap.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

·         Saniona köper ut resterande förpliktelser gentemot NeuroSearch.
·         Sanionas partner, Luc Therapeutics, utser klinisk kandidat och inleder preklinisk utveckling i gemensamt ataxiprogram.
·         Sanionas partner, Medix, inleder Fas 3-studie med tesofensine för fetma.

Kommentar från vd                    

"Denna vecka blev Saniona ett Fas 3-bolag. Efter bara fem års operativ verksamhet har vi ett program i Fas 3, två i Fas 2, ett i preklinisk utveckling och fem aktiva forskningsprogram. Vi är nu noterade på Nasdaq Stockholms huvudlista och har mer än 5 000 aktieägare. Jag ser framtiden an med spänning" säger Jørgen Drejer, vd på Saniona.

Läs rapporten i sin helhet genom att klicka på bifogad pdf nedan.

För mer information, vänligen kontakta:

Thomas Feldthus, vvd och CFO, Saniona. Mobil: +45 2210 9957, E-mail: tf@saniona.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2017 kl. 08:00 CET.

Om Saniona:

Saniona är ett forsknings- och utvecklingsbolag fokuserat på läkemedel för sjukdomar i centrala nervsystemet, autoimmuna sjukdomar, metaboliska sjukdomar och smärtlindring. Bolaget har en omfattande portfölj av potentiella läkemedelskandidater i preklinisk eller klinisk Fas. Forskningen är inriktad på jonkanaler som utgör en unik proteinklass som möjliggör och kontrollerar passage av laddade joner i cellernas membran. Bolaget samarbetar med Boehringer Ingelheim GmbH. Proximagen Ltd., Productos Medix, S.A de S.V och Luc Therapeutics. Saniona har sitt kontor i Köpenhamn där bolaget har en forskningssite av hög internationell klass. Saniona är noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap och har cirka 5 100 aktieägare. Aktien handlas under tickern SANION. Läs mer på www.saniona.com.

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f18b7275-3b39-4819-a447-41cb267c4d11


Attachments

20170823 - Saniona Q2 Report 2017 - SWE.pdf