Acarix presenterar nytt, initialt CAD-test vid European Society of Cardiology Congress i Barcelona, 26-30 augusti.


Press release
Malmö, 23 augusti, 2017

Acarix presenterar nytt, initialt CAD-test vid European Society of Cardiology Congress i Barcelona, 26-30 augusti.

Med avancerad akustisk teknologi kan partiell obstruktion av kranskärlens blodflöde detekteras

Svensk/Danska Acarix ABs (publ) ("Acarix") CADScor®System kommer att vara en av höjdpunkterna på Emerging Technology Showcase Area vid European Society of Cardiology Congress i Barcelona. Acarix CADScor®System är ett avancerat, lättanvänt, initialt test för att utesluta förekomst av kranskärlssjukdom (CAD) med hög noggrannhet. Resultat från inledande studier som presenterades tidigare i år visar att CADScor®System, som nyligen även vann Danish Design Award, kan utesluta CAD med 97% negativt prediktivt värde. Tidigare i år lanserades CADScor®System kommersiellt i Norden och Tyskland till både privata och offentliga kardiologiska centra.

Förutom att se demonstrationer av CADScor®System i monter nummer F140 i Emerging Technology Showcase Area, kommer delegaterna också att kunna ta del av resultaten och träffa forskarna bakom den inledande studien, Morten Böttcher, MD PhD FESC och Simon Winther, MD PhD från Institutionen för kardiologi, Herning sjukhus i Danmark.

Acarix VD Søren Rysholt Christiansen kommenterade: "Vi är mycket glada över att kunna presentera CADScor®System i Emerging Technology Showcase Area. CADScor®System används redan kliniskt och genererar intresse i våra initiala marknader, Tyskland och Norden, och vi ser nu fram emot att introducera det till en bredare publik, inklusive europeiska kardiologer och andra experter som deltar på ESC. Kranskärlssjukdom drabbar mer än 120 miljoner människor över hela världen, men nuvarande former för diagnostik som lätt kan eskalera till att omfatta dyra undersökningar i form av bilddiagnostik och koronarangiografi, kan förbättras väsentligt. CADScor®System använder avancerad akustisk teknologi för att snabbt mäta arteriellt blodflöde på ett icke-invasivt sätt och erbjuder därmed ett noggrant, initialt test som potentiellt leder till en förbättrad triage. Detta säkerställer att patienter som behöver ytterligare tester remitteras till sådana och att patienter med symptom på grund av andra orsaker än kranskärlssjukdom inte behöver testas vidare.

Om CADScor®System

CADScor®System använder ultrakänslig phonokardiografi kombinerat med avancerad elektronik och algoritmer för att utesluta CAD med 97% negativt prediktivt värde. CADScor®System-undersökningen är snabb, icke-invasiv och strålningsfri och kan utföras i vanlig klinisk miljö på mindre än 10 minuter.

Patienter med misstänkt kranskärlssjukdom undersöks idag med en eller flera metoder inklusive stresstester, nukleärmedicinska undersökningar och invasiv koronarangiografi. I många fall är patienterna antingen friska eller inte i behov av behandling. Det nya CADScor®System är tänkt som ett första, snabbt och icke-invasivt test och genom att CAD kan uteslutas i ett tidigt skede förbättras diagnosprocessen.

Kontakt:
Acarix
Søren Rysholt Christiansen, VD, E-post: dksrc@acarix.com Phone: +45 2777 1112

Till redaktionen:

Acarix, CADScor®System och mätning av hjärtljud

Acarix grundades 2009 och sedan 2010 har danska riskkapitalföretagen Seed Capital (DK) och Sunstone Life Science Ventures (DK) finansierat utvecklingen av bolaget och stöttat det mot en introduktion på marknaden. Acarix noterades på Nasdaq First North Premier 2016 och har attraherat en ledningsgrupp med betydande erfarenhet från ledande befattningar inom internationella medicintekniska företag - VD Søren Rysholt Christiansen arbetade tidigare på Cook Medical, GN ReSound och ELOS Medtech.

Acarix CADScor®System bygger på banbrytande forskning inom ljuddetektion och signalprocess. Det har länge varit känt att både hjärtats kontraktion och turbulent blodflöde ger upphov till ljud. Kontraktionsrelaterade ljud uppträder i lägre frekvenser medan turbulenta ljud från blodflödet (orsakad av partiell obstruktion (stenos) i kransartärerna) orsakar ljud av högre frekvens. Detekteringen av dessa blåsljud kräver apparatur med hög känslighet eftersom energin hos blåsljud är mycket svag. Att upptäcka och registrera blåsljud som härrör från kranskärlen kräver inte bara en avancerad sensor utan också att detektorns placering på huden över hjärtat är sådant att den inspelade signalen optimeras och att externt brus undviks.

Acarix CADScor®System är uppbyggt som ett allt-i-ett-system omfattande inspelning av blåsljuden, bearbetning av signalen och presentation av s.k. patientspecifika CAD-score, på enhetens skärm.

CADScor®System innehåller också nödvändig elektronik för att instruera personal och vägleda patienten genom mätperioderna direkt på skärmen. Systemet omfattar också en dockningsstation för daglig test och kalibrering av sensorn. Systemet är integrerat med en självhäftande platta som låser CADScor®-sensorn i en fixerad position ovanför hjärtat under mätning.

Pressbilder: http://www.acarix.com/about-us/press-downloads/press-photos/.  

Se mer på www.acarix.com


Attachments

20170823 Press release ESC_SE