LIDDS: The Journal of Urology publicerar vetenskaplig artikel med Liproca® Depot


Kliniska resultat från två avslutade Fas II-studier på patienter med prostatacancer redovisas i en vetenskaplig artikel som accepterats för publicering i den erkända amerikanska tidskriften The Journal of Urology. Studierna visar sänkt PSA och minskad prostatavolym utan hormonella biverkningar efter lokal behandling med Liproca® Depot.
                                                                                         
Den ansedda tidskriften The Journal of Urology, utgiven av det amerikanska urologisällskapet, har accepterat publicering av en vetenskaplig artikel som presenterar resultaten från två kliniska studier på LIDDS produkt för prostatacancer, Liproca® Depot (NanoZolid® kombinerat med 2-hydroxyflutamid). Artikeln sammanfattar kliniska resultat från patienter med prostatacancer som fått lokal behandling med det antiandrogena läkemedlet 2-hydroxyflutamid. De två studierna har olika upplägg och uppföljningstider men visar båda positiva resultat på cancermarkören PSA samt minskad prostatavolym utan att ge några hormonella biverkningar. Huvudprövare i båda studierna, LPC-002 och LPC-003, är Professor Teuvo Tammela som är verksam på Tampere Universitetssjukhus i Finland. Ytterligare urologer i Sverige och Finland tillsammans med flera erkända forskare inom radiologi och cancer har deltagit i studien. Sammanfattningsvis visar de båda Fas II-studierna med totalt 47 patienter att Liproca® Depot tolereras väl i prostatan och att en högre läkemedelsdos av Liproca® Depot ger starkare effekter på PSA och prostatavolym.

 -Vi är stolta över att en så ansedd tidskrift accepterat den vetenskapliga artikeln där en helt ny typ av lokal behandling av prostatacancer presenteras. Nu ser vi fram emot att fortsätta följa och samla resultat från den pågående Fas IIb-studien, säger Monica Wallter vd på LIDDS.

I den pågående Fas IIb studien, LPC-004, skall 50-60 patienter med icke aggressiv prostatacancer och som står under "aktiv övervakning" behandlas med högre doser Liproca® Depot. Professor Teuvo Tammela, huvudprövare i studien, och ett flertal urologkliniker deltar, däribland Professor Laurence Klotz på Universitetssjukhuset i Toronto som är världsledande urolog inom "aktiv övervakning". I studien kommer läkemedelsmängden att ökas med upp till 200 procent jämfört med LPC-003 och patienterna kommer följas upp under sex månader för att utvärdera optimal läkemedelsdos samt dess effekt på olika cancermarkörer.

För mer information, vänligen kontakta:
Monica Wallter, CEO, +46 (0)737 07 09 22, e-post: monica.wallter@liddspharma.com                     

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som LIDDS är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2017 kl. 10.30 CET.
                 
Kort om Lidds
LIDDS AB (publ) utvecklar effektiva läkemedel för cancer och andra sjukdomar med den patenterade NanoZolid®-teknologin. NanoZolid® frisätter läkemedlet lokalt och effektivt vilket innebär betydligt färre biverkningar och behandlingar jämfört med systemisk behandling. NanoZolid®-teknologin möjliggör en kontrollerad, långvarig och anpassad frisättning av läkemedel i upp till sex månader. NanoZolid® kan kombineras med både små och stora farmaceutiska molekyler, som exempelvis antikroppar. Företagets mest avancerade projekt är prostatacancerprodukten Liproca® Depot som innehåller 2-hydroxyflutamid, vilket bekräftar att teknologin har en dokumenterad klinisk effekt. Prostatacancerprojektet är för närvarande i Fas IIb. Produktion i industriell skala sker i samarbete med Recipharm. LIDDS har aktiva utvecklingsprojekt där NanoZolid® kombineras med antiandrogener, cytostatika och immunaktiva läkemedel. LIDDS aktie är noterad på Nasdaq, First North. Redeye AB är LIDDS certified adviser. För mer information, besök www.lidds.se.


Attachments

LIDDS PM 170830 Artikel i JoU