Saniona AB: Sanionas partner Cadent Therapeutics erhåller milstolpsbetal-ning från Novartis


PRESSMEDDELANDE

17 oktober 2017

Saniona, ett ledande bioteknikföretag inom jonkanaler, meddelar idag att samarbetspartnern (Cadent Therapeutics (tidigare Luc Therapeutics), har fått en milstolpsbetalning från Novartis för initieringen av en klinisk Fas 1-studie för ett av sina pipelineprogram.

"Vi gratulerar Cadent för att ha uppnått denna viktiga milstolpe i sitt Fas 1-program med Novartis. Framstegen i de kliniska programmen som sker under deras ledning är absolut nödvändig för värdeskapandet i Sanionas satsning i Cadent" säger Jørgen Drejer, VD på Saniona.

Cadent Therapeutics bekräftade också att de förväntar sig att påbörja klinisk utveckling under 2018 avseende programmet som sker i samarbete med Saniona. Förutom att vara aktieägare i Cadent Therapeutics, behåller Saniona rätten till royalties på produkter som marknadsförs av Cadent Therapeutics i programmet som sker i samarbete med Saniona.

Cadent Therapeutics har nyligen bytt namn från Luc Therapeutics. Det nya namnet offentliggjordes idag genom lanseringen av bolagets nya hemsida.

För mer information, vänligen kontakta:

Thomas Feldthus, vVD och CFO, Saniona. Mobil: +45 2210 9957, E-mail: tf@saniona.com

Denna information är sådan information som Saniona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 oktober 2017 kl. 14:15 CET.

Om Saniona:

Saniona är ett forsknings- och utvecklingsbolag fokuserat på läkemedel för sjukdomar i centrala nervsystemet, autoimmuna sjukdomar, metaboliska sjukdomar och smärtlindring. Bolaget har en omfattande portfölj av potentiella läkemedelskandidater i preklinisk eller klinisk fas. Forskningen är inriktad på jonkanaler som utgör en unik proteinklass som möjliggör och kontrollerar passage av laddade joner i cellernas membran. Bolaget samarbetar med Boehringer Ingelheim GmbH, Proximagen Ltd., Productos Medix, S.A de S.V och Cadent Therapeutics, Inc. Saniona har sitt kontor i Köpenhamn där bolaget har en forskningssite av hög internationell klass. Saniona är noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap och har cirka 5 100 aktieägare. Aktien handlas under tickern SANION. Läs mer på www.saniona.com.

Om Cadent Therapeutics

Cadent Therapeutics är ett bolag med fokus på precisionsmedicin inom neurovetenskap som utvecklar nya läkemedel som stämmer och modulerar hjärntrytmer för att återställa kognitiva och motoriska funktioner hos patienter med allvarliga neurologisk sjukdomar. Bolaget använder sin unika precisionsmedicinska neurovetenskapliga metod som kombinerar målspecificitet, patienturval, läkemedelsdesign- och optimering samt nya kvantitativa end points för att skapa first-in-class molekyler för att behandla rörelse- och kognitiva störningar. Cadent, för närvarande verksam i tidig klinisk utveckling, utvecklar snabbt sin pipeline av läkemedel för att behandla spinocerebellär ataxi, essentiell tremor och schizofreni. Investerare inkluderar Atlas Venture, Clal Biotechnology Industries, Slater Technology Fund och Novartis. För mer information, besök cadenttx.com.

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e6ac9657-c47c-4e5f-88db-c4dd3ff29e6b


Attachments

20171017 - PR - Cadent - SWE.pdf