Eolus säljer 47 MW vindkraft till KGAL

Hässleholm, SWEDEN


Hässleholm, 2017-12-22 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
 

Eolus har tecknat avtal med KGAL, en tyska kapitalförvaltare, avseende försäljning av två vindparker i södra Sverige med en installerad effekt om 46,8 MW. Den preliminära köpeskillingen för vindparkerna uppgår till 57,7 MEUR.

Affären omfattar vindparkerna Sötterfällan med en installerad effekt om 36 MW och Anneberg med en installerad effekt om 10,8 MW. Vindpark Sötterfällan i Jönköpings kommun beräknas överlämnas nyckelfärdig under sommaren 2019. Vindpark Anneberg i Tidaholms kommun beräknas överlämnas nyckelfärdig i december 2018.

-Vi är väldigt glada över att ännu en gång tillkännage ett avtal med KGAL rörande investeringar i svensk vindkraft. Det visar på det ömsesidiga förtroende som skapats genom det avtal som tecknades mellan våra bolag förra året och sätter fokus på de starka erbjudanden Eolus har på den svenska marknaden säger Eolus VD Per Witalisson.

Som en del i affären har Eolus fått förtroendet att leverera tekniska och administrativa tjänster rörande båda vindparkerna för att maximera utfall och produktion från anläggningarna.

-Genom detta avtal utökar KGAL sitt innehav av svensk vindkraft och vi kommer att göra vårt yttersta för att leva upp till de förväntningar som följer av att förvalta deras investeringar säger Eolus vice VD och operative chef Marcus Landelin.

-Denna andra investering med Eolus understryker KGAL:s strategi att bygga och utveckla förtroendefulla partnerskap med erfarna och pålitliga partners som erbjuder konkurrenskraftiga och hållbara förnybara energitillgångar till nytta för våra investerare. Vi är glada över att ha utökat vår marknadsnärvaro i Sverige säger Matej Lednicky, ansvarig för transaktioner rörande infrastruktur hos KGAL.

Genomförandet av transaktionen, som omfattar förvärv av samtliga aktier i de två bolag som äger respektive vindpark, är beroende av att ett antal villkor uppfylls före tillträde.

Om KGAL:
KGAL-gruppen är en ledande, oberoende kapitalförvaltare med en investeringsvolym på 21,5 miljarder euro från 87 000 investerare. Gruppen, bildad 1968, har verksamhet i Europa och har sitt säte i Grünwald nära Munich. Den fokuserar på långsiktiga investeringar för institutionella investerare inom fastighet, flyg och infrastruktur. 335 anställda bidrar till att nå långsiktig stabil avkastning med hänsyn tagen till avkastning och risk. (Uppgifter per 31 december 2016).

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande den 22 december 2017 kl. 08.30 CET.

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av mer än 500 av de cirka 3 400 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eolus äger för närvarande en installerad effekt om 18 MW vindkraft med en beräknad årlig produktion på cirka 40 GWh miljövänlig el. Totalt förvaltar Eolus driftorganisation cirka 350 MW åt kunder och för egen räkning.

Eolus Vind AB har cirka 6 600 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Small Cap.


För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com
 


Attachments

171222 Pressmeddelande Eolus säljer 47 MW vindkraft till KGAL.pdf