Eolus lägger order på 74 vindkraftverk med effekt på 279 MW hos Vestas

Hässleholm, SWEDEN


Hässleholm, 2017-12-29 14:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
 

Eolus har tecknat avtal med Vestas om leverans av 74 vindkraftverk av modell V136 omfattande 279 MW till fyra vindparker i Sverige. Vindkraftverken ska uppföras i vindparkerna Kråktorpet, Nylandsbergen, Sötterfällan och Anneberg.

61 vindkraftverk har en effekt om 3,8 MW per turbin. 43 av dessa ska uppföras i vindpark Kråktorpet och 18 ska uppföras i vindpark Nylandsbergen. Dessa parker omfattas av det avtal om försäljning som Eolus tecknat med Aquila Capital och som offentliggjorts genom pressmeddelande från Eolus den 23 december. Driftsättning beräknas till andra halvan av 2019. Projekten är belägna i närheten av vindpark Jenåsen som Eolus för närvarande bygger i Sundsvalls kommun.

13 vindkraftverk har en effekt om 3,6 MW per turbin. 10 av dessa ska uppföras i vindpark Sötterfällan och 3 ska uppföras i vindpark Anneberg. Dessa parker omfattas av det avtal om försäljning som Eolus tecknat med KGAL och som offentliggjorts genom pressmeddelande från Eolus den 22 december. Driftsättning av Sötterfällan beräknas till sommaren 2019 och driftsättning av Anneberg beräknas till december 2018.

För alla fyra parkerna har även fullserviceavtal med Vestas tecknats på 15–20 år från driftstart.

-Eolus målsättning är att etablera högkvalitativa vindkraftsanläggningar till lägsta möjliga kostnad per producerad MWh över anläggningarnas livslängd. I en marknad som kännetecknas av extremt snabb teknikutveckling är långfristiga samarbeten med turbintillverkare av världsklass som Vestas en absolut förutsättning. Dagens affär baseras på ett långt förtroendefullt samarbete mellan våra bolag och Vestas har visat på stor flexibilitet för att möta projektens förutsättningar säger Eolus VD Per Witalisson.

-Genom den hittills största ordern mellan Eolus och Vestas är vi glada över att bekräfta vårt starka och långvariga samarbete. Dessa projekt visar på flexibiliteten i Vestas produktportfölj och vår förmåga att skräddarsy lösningar för våra kunders behov säger Vestas försäljningschef för Norden Christer Baden Hansen.

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande 29 december 2017 kl. 14.30 CET.

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av mer än 500 av de cirka 3 400 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eolus äger för närvarande en installerad effekt om 18 MW vindkraft med en beräknad årlig produktion på cirka 40 GWh miljövänlig el. Totalt förvaltar Eolus driftorganisation cirka 350 MW åt kunder och för egen räkning.

Eolus Vind AB har cirka 6 600 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Small Cap.


För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com


Attachments

171229 Pressmeddelande Eolus lägger order på 74 vindkraftverk med effekt på 279 MW hos Vestas.pdf