TDC: Storaktionærmeddelelse vedrørende TDC A/S


I henhold til § 38 og § 39 i lov om kapitalmarkeder, jf. bekendtgørelse nr. 1172 af 31. november 2017 om storaktionærer, meddeles det hermed, at  UBS Group AG har informeret TDC om, at pr. 7. marts 2018 har UBS Group AG’s erhvervet aktier som bringer deres beholdning af stemmerettigheder og aktiekapital tilknyttet til aktier i TDC over 5% og samtidig udgør UBS Group AG’s beholdning af stemmerettigheder i TDC gennem finansielle instrumenter under 5%.

UBS Group AG besidder:

  • 78.059.027 aktier á nominelt DKK 1 (i alt nominelt DKK 78.059.027) i TDC, svarende til 9,61% af den samlede aktiekapital og af de samlede stemmerettigheder, og
  • 11.058.350 aktier og stemmerettigheder i TDC gennem finansielle instrumenter (med ret til kontant afregning), svarende til 1,36% af den samlede aktiekapital og af de samlede stemmerettigheder,

som samlet svarer til 10.98% af den samelde aktiekapital og af de samlede stemmerettigheder. Aktierne er ejet indirekte.

Henvendelser vedrørende ovenstående bedes rettet til TDC Investor Relations, på +45 6663 7680 eller investorrelations@tdc.dk.


TDC A/S

Teglholmensgade 1

0900 København C

tdc.dk

Release 25-2018 Storaktionærmeddelelse UBS Group AG - DK


Attachments

Release 25-2018 Storaktionærmeddelelse UBS Group AG - DK