Sparinvest_logo_groen_RGB.jpg
Source: Investeringsforeningen Sparinvest

Offentliggørelse af fusionsdokumenter for afdelingsfusion i Investeringsforeningen Sparinvest

I forlængelse af fondsbørsmeddelelse den 8. marts 2018 offentliggøres hermed den af bestyrelsen vedtagne fælles fusionsplan og –redegørelse for nedenstående afdelingsfusion i Investeringsforeningen Sparinvest:

  • Value Bonds 2018 Udb. KL A og Value Virksomhedsobligationer – Global Højrente Kort Løbetid Udb. KL

som vedrører følgende afdelinger/andelsklasser, der er optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S:

  • Value Virksomhedsobligationer – Global Højrente Kort Løbetid Udb. KL som den fortsættende afdeling
  • Value Bonds 2018 Udb. KL A som den ophørende andelsklasse

For en nærmere beskrivelse af bestyrelsens forslag om afdelingsfusionen henvises til vedhæftede fælles fusionsplan og –redegørelse samt til sparinvest.dk, hvor de pågældende dokumenter med tilhørende bilag kan downloades.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling samt offentliggørelse af dagsorden og de fuldstændige forslag forventes at ske den 27. marts 2018.

Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til direktør Niels Solon, tlf.nr. 36 34 75 00.


Med venlig hilsen

Niels Solon
Direktør, ID–Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg


Attachments: