logo.jpg
Source: Saga Furs Oyj

Saga Furs Oyj:n yhtiökokouksen päätökset

Saga Furs Oyj, yhtiökokouksen päätökset, 19.4.2018 klo 14.50


Vantaalla 19.4.2018 kokoontunut Saga Furs Oyj:n yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.11.2016–31.10.2017. Yhtiökokous päätti jakaa osakkeenomistajille osinkona 1,00 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 23.4.2018 ja maksupäivä 30.4.2018. Lisäksi yhtiökokous päätti, että tilikauden 2016/2017 voitosta siirretään 10 % eli 720 000 euroa vapaaseen omaan pääomaan kuuluvaan suhdannerahastoon.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista omia osakkeita luovuttamalla. Valtuutus käsittää yhteensä enintään 1 630 A-osaketta ja 61 458 C-osaketta, joiden enimmäismäärä vastaa noin 1,76 %:a yhtiön koko osakemäärästä. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää suunnatusta osakeannista, ja valtuutusta voidaan käyttää yhdessä tai useammassa erässä.

Saga Fursin hallitukseen valittiin Jorma Kauppila (Kari Manninen), Kenneth Ingman (Ulf Eriksson), Lasse Joensuu (Markku Kujanen), Rainer Sjöholm (Stefan Wik), Isto Kärkäinen (Mikko Nordberg), Hannu Sillanpää (Jorma Eilonen), Anders Kulp (Daniel Blomqvist) ja Virve Kuusela (Pertti Fallenius). Tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy.

Yhtiökokouksen jälkeisessä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jorma Kauppila ja varapuheenjohtajaksi Kenneth Ingman.


SAGA FURS OYJ

Hallitus


Lisätietoja:
Muotiliiketoimintajohtaja Tia Matthews, puh. 040 802 0878

www.sagafurs.com