Source: Værdipapirfonden Sparindex

Prospekt for Værdipapirfonden Sparindex samt tegningsmateriale for afdelingen INDEX Globale Aktier – Etik KL

ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg offentliggør opdateret prospekt for Værdipapirfonden Sparindex, som udbyder 1 ny afdeling, INDEX Globale Aktier – Etik KL, til handel på Nasdaq Copenhagen A/S.

Afdelingen har indledende tegningsperiode fra den 24. maj til og med den 7. juni 2018 med betaling den 12. juni 2018 for beviser tegnet i den indledende tegningsperiode.

Afdelingen forventes at have første handelsdag på Nasdaq Copenhagen A/S den 13. juni 2018.

Der henvises til værdipapirfondens prospekt for yderligere detaljer om afdelingen, herunder tegningskurs i den indledende tegningsperiode.

Tegningsmateriale i form af prospekt, central investorinformation og tegningsblanket er vedhæftet denne fondsbørsmeddelelse og kan endvidere downloades på sparinvest.dk

Endvidere er der bl.a. foretaget følgende opdatering af prospektet:

  • Justering af investeringspolitikken for afdelingerne INDEX Globale Aktier KL, INDEX Globale Aktier Min. Risiko Akk. KL, INDEX Lav Risiko KL, INDEX Mellem Risiko KL og INDEX Høj Risiko KL
  • Ændring af investorprofil for afdelingerne INDEX Globale Aktier KL, INDEX Globale Aktier Min. Risiko Akk. KL, INDEX Lav Risiko KL, INDEX Mellem Risiko KL og INDEX Høj Risiko KL
  • Tilføjelse af afsnit om investor karakteristika og benchmark forordningen
  • Redaktionelle ændringer uden materiale betydning

Værdipapirfondens prospekt er vedhæftet denne fondsbørsmeddelelse og kan endvidere downloades på sparinvest.dk

Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til direktør Niels Solon, tlf.nr. 36 34 75 00.


Med venlig hilsen

Niels Solon
Direktør, ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg

Vedhæftede filer