Nexstim Abp:s finansiella information 2019


Pressmeddelande, Helsingfors 21 december 2018 kl. 9.00

Nexstim Abp:s finansiella information 2019

Extrastämman av Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO), ett företag inom riktad neuromodulering som tagit fram och marknadsför ett banbrytande system för navigerad, individanpassad icke-invasiv hjärnstimulering för behandling av egentlig depression), kommer att publicera finansiell information 2019 enligt följande schema:

Bokslutskommuniké för 2018 och halvårsrapport för perioden juli-december 2018 (H2) publiceras fredagen den 1 mars 2019. Halvårsrapport för perioden januari-juni 2019 (H1) publiceras fredagen den 16 augusti 2019.

Nexstims årsredovisning för 2018 publiceras på bolagets webbplats onsdagen den 6 mars 2019.

Den preliminära tidpunkten för bolagsstämma är onsdagen den 27 mars 2019 kl. 10.00.

NEXSTIM ABP

Martin Jamieson, styrelseordförande och vd

För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:

Nexstim                                              

Martin Jamieson, styrelseordförande och vd

+44 771 516 3942

martin.jamieson@nexstim.com

Sisu Partners Oy (Certified Adviser)  

+358 (0)10 231 4560

Citigate Dewe Rogerson            

David Dible/Shabnam Bashir/ Sylvie Berrebi

+44 (0)207 282 2949 

david.dible@citigatedewerogerson.com

Om Nexstim Abp

Nexstim är ett medicintekniskt företag som tagit fram och kommersialiserar den världsledande TMS-tekniken SmartFocusTM för icke-invasiv hjärnstimulering vid behandling av egentlig depression (MDD). Bolagets proprietära system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) med avancerad 3D-navigering är den enda individanpassade tekniken för transkraniell magnetstimulering (TMS) som gör det möjligt att rikta in TMS exakt till den del av hjärnan som associeras till MDD.

Nexstim har lanserat sitt NBT®-system i USA för behandling av MDD efter att ha fått godkännande från FDA för marknadsföring och försäljning för denna indikation. NBT®-systemet har i Europa fått CE-märkning för behandling av egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta.

Nexstim kommersialiserar också sitt NBS-system (Navigated Brain Stimulation) för diagnostiska tillämpningar på samma teknikplattform. NBS-systemet är det enda FDA-godkända och CE-märkta TMS-systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal. Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Finland och Nasdaq First North Sweden.

Mer information finns på www.nexstim.com.


Attachments

Nexstim Abp:s finansiella information 2019