Förändring av antal aktier och röster i Immunicum AB (publ) efter genomförd riktad emission


Pressmeddelande

28 december 2018

Förändring av antal aktier och röster i Immunicum AB (publ) efter genomförd riktad emission

Immunicum AB (publ) ("Bolaget" eller "Immunicum") har, som tidigare offentliggjorts, genomfört en riktad emission till ett antal institutionella och privata investerare. Den nyligen genomförda nyemissionen har medfört en förändring av antalet aktier och röster i Bolaget.

Genom den riktade emissionen har antalet aktier och röster i Immunicum ökat med 20 915 588, vilket har ökat aktiekapitalet med 1 045 779,40 SEK. Per den 28 december 2018 uppgår därmed det totala aktiekapitalet i Immunicum till 3 593 705,95 SEK och det totala antalet aktier och röster till 71 874 119.

Denna information är sådan information som Immunicum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande, genom den kontaktperson som angivits, den 28 december 2018, kl 08.30.

För ytterligare information kontakta:

Carlos de Sousa, VD, Immunicum
Telefon: +46 (0) 31 41 50 52
E-post: info@immunicum.com  

Michaela Gertz, finanschef, Immunicum
Telefon: +46 (0) 70 926 17 75
E-post: ir@immunicum.com 

Om Immunicum AB (publ)

Immunicum etablerar ett unikt angreppssätt inom immunonkologi genom utveckling av lagringsbara allogena cellbaserade terapier. Vårt mål är att bekämpa cancer genom att aktivera och stärka patientens eget immunförsvar, och därmed förbättra överlevnad och livskvalitet. Företagets ledande produkt, ilixadencel, bestående av pro-inflammatoriska allogena dendritiska celler, har potentialen att bli en grundstomme i modern kombinationsbehandling av ett flertal olika solida tumörformer. Immunicum är grundat och baserat i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.immunicum.com

 

 


Attachments

20181228_Immunicum Change in Shares_SWE_Final