Saga Furs Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.11.2017–31.10.2018


Saga Furs Oyj tilinpäätöstiedote 23.1.2019 klo 12.50


Tilikauden tulos ennakoidusti tappiollinen

Tämä on tiivistelmä Saga Furs Oyj:n julkaisemasta tilinpäätöstiedotteesta. Kokonaisuudessaan tilinpäätöstiedote on tämän tiedotteen liitteenä ja yhtiön internetsivulla www.sagafurs.com.

KESKEISTÄ KOKO TILIKAUDELTA 1.11.2017–31.10.2018 (1.11.2016–31.10.2017)

  • Saga Furs Oyj:n tilikauden 1.11.2017–31.10.2018 välitysmyynnin arvo laski 28 prosenttia 314 miljoonaan euroon (437 MEUR).
  • Minkinnahkojen euromääräinen hintataso laski 24 prosenttia ja ketunnahkojen 20 prosenttia edellisestä tilikaudesta. Hintatason laskuun vaikutti haasteellisen markkinatilanteen lisäksi huutokauppamyynnillä painotetun dollarikurssin heikkeneminen keskimäärin 9 prosentilla.
  • Välitetty nahkamäärä laski 8 prosenttia yhtiön siirrettyä tavallista suuremman määrän minkinnahkoja myytäväksi seuraavalla tilikaudella. Yhtiö välitti tilikauden aikana 9,3 miljoonaa nahkaa (10,2 MEUR).
  • Konsernin liikevaihto laski 13 prosenttia ja oli 45,7 miljoonaa euroa (52,7 MEUR).
  • Konsernin liiketulos painui hintatason voimakkaan laskun ja välitetyn nahkamäärän pienenemisen johdosta selvästi tappiolliseksi ja oli -4,5 miljoonaa euroa (5,8 MEUR voitollinen).
  • Konsernin nettorahoitustuotot laskivat 20 prosenttia ja olivat 2,7 miljoonaa euroa (3,4 MEUR).
  • Konsernin tulos ennen veroja laski 10,9 miljoonaa euroa ja oli 1,7 miljoonaa euroa tappiollinen (9,2 MEUR voitollinen).
  • Konsernin osakekohtainen tulos oli -0,43 euroa (+2,05 euroa edellisellä tilikaudella).
  • Hallitus ehdottaa 26.4.2019 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että tilikauden 1.11.2017–31.10.2018 jakokelpoisista varoista jaetaan osinkona osakkeenomistajille 0,50 euroa osaketta kohti.

KONSERNIN AVAINLUKUJA

       
 Konsernin avainlukuja5/18–10/1811/17–10/185/17–10/1711/16–10/17 
  6 kk12 kk6 kk12 kk 
 Välitysmyynnin arvo, MEUR155,9314,4212,7437,1 
 Välitetty nahkamäärä, 1.000 kpl5 3649 3415 57810 178 
 Liikevaihto, MEUR22,845,725,052,7 
 Liiketulos, MEUR0,1-4,54,45,8 
 Tulos ennen veroja, MEUR1,2-1,75,79,2 
 Osakekohtainen tulos, EUR0,40-0,431,292,05 
 Oman pääoman tuotto, (ROE) %1,6 %-1,7 %5,0 %8,0 % 
 Sijoitetun pääoman tuotto, (ROI) %1,1 %-0,5 %4,2 %6,4 % 
       


ARVIO LIIKETOIMINNAN KEHITYKSESTÄ ALKANEELLA TILIKAUDELLA

Turkis on edelleen muodissa, ja erityisesti ketun somistekäyttö on runsasta. Ala kohtaa kuitenkin imagohaasteita länsimarkkinoilla, ja media on nostanut muotitalojen ilmoitukset turkiksen käytön lopettamisesta näyttävästi esiin. Vaikka turkiksia näkyy aikaisempaa vähemmän näytöksissä, niillä on edelleen vahva asema mallistoissa. Saga Fursin vuosia jatkunut vastuullisuustyö ja pitkä yhteistyö kansainvälisten muotitalojen kanssa ovat avainasemassa suunnittelijoiden ja kuluttajien luottamuksen säilyttämisessä ja voittamisessa.

Yhtiön päämarkkina-alueella Kiinassa kansantalouden kasvussa on ollut selviä hidastumisen merkkejä. Käynnissä on murroskausi Kiinan talouden muuttuessa teollisuus- ja vientipainotteisesta palvelu- ja kulutusvetoiseksi. Kiinan ja Yhdysvaltojen väliset jännitteet ja kauppasodan uhka sekä nousevat tuontitullit luovat lisää epävarmuutta markkinoille. Kiinassa erityisesti myymättömät pukinevarastot ovat edelleen ajankohtaan nähden suuret. Näillä tekijöillä odotetaan olevan merkittävä vaikutus kiinalaisten asiakkaiden ostokäyttäytymiseen alkaneen kauden huutokaupoissa.

Venäjän markkinoiden elpyminen jatkuu, sillä maan talous on vakiintunut, ja ruplan kurssi onkin vahvistunut selvästi vuoden aikana. Etelä-Venäjällä turkispukineiden valmistus on jatkanut kasvuaan, ja työvoimaa ja osaamista haetaan jo Venäjän ulkopuolelta Kreikasta ja jopa Kiinasta. Eteläkorealaisten asiakkaiden ostot Saga Fursilta ovat kasvaneet jo usean vuoden ajan. Pian päättyvällä vähittäismyyntikaudella kaupoissa on ollut enemmän turkistuotteita kuin edellisenä vuonna, ja ketun myynnin positiivisen vireen odotetaan jatkuvan Etelä-Koreassa myös alkaneella kaudella.

Minkkituotannon kannattavuus on ollut selvästi kettutuotantoa heikompi viimeisen viiden vuoden aikana ylituotannosta johtuen. Maailman minkkituotannon arvioidaan laskeneen 20 prosenttia vuonna 2018. Kuluvan vuosikymmenen alkupuolella kiinalainen tuotanto kasvoi länsimaista tuotantoa nopeammin, mutta viime vuosina erityisesti kiinalainen tuotanto on supistunut merkittävästi. Maailman kettutuotannon odotetaan säilyneen ennallaan vuonna 2018, mutta suomalaisen sinikettutuotannon laskeneen 15­–20 prosenttia. Niin minkin kuin ketunnahkojen tuotannon laskun arvioidaan heijastuvan kansainvälisiin tarjontamääriin alkaneella myyntikaudella, joskin markkinoille saattaa tulla aiemmin tuotettuja ja varastoituja nahkoja.

Saga Furs Oyj järjestää alkaneella tilikaudella joulukuussa 2018 pidetyn huutokaupan lisäksi huutokaupat maaliskuussa, kesäkuussa ja syyskuussa 2019. Yhtiön tavoitteena on tarjota koko myyntikauden huutokaupoissa yli 8 miljoonaa minkin-, 2 miljoonaa ketun-, ja 160.000 suomensupin- ja 400.000 karakul-lampaannahkaa. Määrät sisältävät päättyneeltä tilikaudelta siirtyneet jo lajitellut 800.000 minkin- ja 300.000 ketunnahkaa. Maaliskuun huutokauppa järjestetään yhdessä kanadalaisen Fur Harvesters Auction Inc. -huutokauppaliikkeen kanssa.

Nahkakohtaisten kustannusten arvioidaan olevan samalla tasolla kuin päättyneellä tilikaudella. Yhdysvaltain dollarin nousevien korkojen sekä asiakkaiden rahoituksen saantiin liittyvien haasteiden arvioidaan vaikuttavan negatiivisesti yhtiön nettorahoitustuottoihin. Yhtiön tuottaja-asiakkaiden odotetaan käyttävän edellistä tilikautta enemmän yhtiön tarjoamaa ennakkorahoitusta.

Arvioiden tekeminen tulevien huutokauppojen myyntituloksista on yhtiön joulukuun huutokaupan perusteella ennenaikaista. Tilikauden tulos riippuu tulevien huutokauppojen myyntituloksista, joiden todennäköistä kehitystä on nykyisessä markkinatilanteessa mahdoton arvioida.


HALLITUKSEN VOITONJAKOEHDOTUS

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden 1.11.2017–31.10.2018 jakokelpoisista varoista jaetaan osinkona osakkeenomistajille 0,50 euroa osaketta kohti euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäiväksi ehdotetaan 30.huhtikuuta 2019 ja maksupäiväksi 8. toukokuuta 2019. Kaikki osingonmaksun täsmäytyspäivänä ulkona olevat osakkeet, lukuun ottamatta emoyhtiön hallussa olevia omia osakkeita, ovat oikeutettuja osinkoon tilikaudelta 2017/2018.


Vantaalla 23. tammikuuta 2019

SAGA FURS OYJ
Hallitus


Lisätietoja:

Varatoimitusjohtaja Juha Huttunen, puh. 09 849 8326, juha.huttunen@sagafurs.com

www.sagafurs.com

Liite


Attachments

Saga-Furs-Oyj-tilinpäätöstiedote-2017-2018