Gabriel Holding A/S realiserer omsætnings- og indtjeningsvækst på 15%.

Forventningerne til regnskabsåret fastholdes.

 • Omsætningen steg med 69,6 mio.kr. (15%) til 520,2 mio. kr. (450,6 mio. kr.).
  • I 3. kvartal udgjorde stigningen 12% til 176,5 mio. kr. (157,0 mio. kr.)
 • Resultat af primær drift (EBIT) steg med 20% til 49,3 mio. kr. (41,1 mio. kr.).
  • I 3. kvartal faldt resultat af primær drift (EBIT) med 3% til 13,2 mio. kr. (13,6 mio. kr.)
 • Resultat før skat steg med 15% til 49,1 mio. kr. (42,6 mio. kr.).
  • I 3. kvartal faldt resultat før skat med 14% til 12,7 mio. kr. (14,8 mio. kr.)
    
 • Afkastningsgraden blev 20,5% (24,3%).
 • Overskudsgraden blev 9,5% (9,1%).
   
 • Salg af datterselskabet Gabriel Ejendomme A/S er sat i bero.
 • I april erhvervede Gabriel North America Inc. aktiekapitalen i den mexicanske møbelproducent Grupo RYL, S. A. de C.V. Integrationen af Grupo RYL i Gabriel koncernen påvirker som ventet nøgletallene negativt i 3. kvartal, og indkøringen forløber efter planen.
 • Forventninger til regnskabsåret 2018/19:
  • I årsrapporten 2017/18 forventede ledelsen for hele regnskabsåret 2018/19 en omsætnings- og indtjeningsvækst på 10-20%.
  • Efter første halvår forventede ledelsen at væksten i omsætning og indtjening, for hele året, ville ende i den øvre del af det i årsrapporten opgivne interval på 10-20%
  • Efter tre kvartaler fastholdes disse forventninger til regnskabsåret 2018/19.

Vedhæftet fil