Telenor mestret årsskiftet

Fornebu, NORWAY


”Gjennom en grundig gjennomgang og renovering av Telenors tele- og IT-systemer siden 1996, har Telenor testet og klargjort utstyr og systemer for år 2000. Dette arbeidet ser vi nå fruktene av, og det er med stolthet og lettelse vi nå puster rolig ut,” sier direktør for Telenors år 2000-program, Kjell Engen. ”Det har vært usedvanlig stor trafikk både på fast- og mobiltelefon. De problemene enkelte hadde lokalt med å komme gjennom på mobiltelefon etter midnatt, skyldes den store trafikkmengden og var forventet og udramatiske,” sier Engen.

Telenor har brukt over en milliard kroner på renovering, testing og forberedelser, og har hatt 2500 personer i arbeid over hele landet i nyttårshelgen. Ved midnatt nyttårsaften var rundt 1000 personer i beredskap. Telenor har gjennomgått utstyr i 5000 bygninger, analysert 20 millioner kodelinjer, renovert 750 IT-systemer, sikret 170 ulike nettkomponenter og utført 4000 tester på nettjenestene.

”Telenor har også hatt et utstrakt internasjonalt samarbeid, blant annet gjennom den internasjonale teleunionen ITU, og har nytt godt av et internasjonalt varslingssystem der operatører over hele verden har meldt inn hvordan 2000-overgangen har artet seg.” Det sier visekonsernsjef Ole Petter Håkonsen, som også gir sin uforbeholdne ros til det betydelige arbeidet ansatte i Telenor har lagt ned både forut for og under selve nyttårshelgen.